POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI (0-14 lat)

Prowadzimy terapię indywidualną:

 • zaburzeń lękowych (fobie specyficzne, napady paniki, lęk separacyjny, lęk ogólny, mutyzm wybiórczy),
 • moczenia nocnego jako objawu o podłożu psychologicznym,
 • pracy nad ograniczeniem agresji, autoagresji, nadpobudliwości,
 • chęci przezwyciężania niskiego poczucia własnej wartości u dzieci niepewnych siebie, lękliwych, wycofanych,
 • sytuacji związanych z rozwodem rodziców, wypadkiem, śmiercią bliskiej osoby,
 • zaburzeń rozwojowych (spektrum autyzmu, zespół Downa, inne),
 • uzależnień u dzieci (od komputera, telefonu, internetu, gier komputerowych).
 • pomoc psychologiczna i terapia dzieci
 • terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • pomoc w zaburzeniach rozwojowych (spectrum autyzmu, zespół Downa, opóźnienia rozwojowe, inne)
 • terapia zaburzeń tikowych u dzieci i młodzieży
 • terapia zaburzeń emocjonalnych
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym
 • konsultacje dla młodzieży w zakresie problemów wieku nastoletniego
 • zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • poradnictwo psychologiczne dla rodziców

ZAJĘCIA GRUPOWE – WARSZTATY ROZWOJOWE (TUS) dla dzieci

Warsztaty Rozwojowe (Trening Umiejętności Społecznych) to kreatywne zajęcia warsztatowe dla dzieci, mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, lepsze rozumienie siebie, swoich emocji, umiejętne nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, pewność siebie.

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach liczących zwykle od 3 do 6 osób, do których dzieci dobierane są pod względem wieku i trudności, jakie przejawiają, tak, aby program i cel spotkań był, jak najbardziej dopasowany do potrzeb.

Podczas zajęć uczymy się m.in. poprzez modelowania (oglądanie prawidłowego rozwiązania danego problemu / sytuacji) oraz poprzez odgrywanie scenek (uczestnicy odgrywają wcześniej zaplanowane scenki, podczas których mogą przećwiczyć konkretne zwroty, gesty i zachowania). Podczas treningu duży nacisk kładzie się również na materiały wizualne, które ułatwiają uczestnikom wrócenie do omawianych umiejętności oraz lepsze zrozumienie tematu zajęć (po każdych zajęciach uczestnicy treningu otrzymują materiały obrazkowe dotyczące aktualnych zajęć). Całość warsztatów to kreatywne zabawy i zadania, które pomagają w wspomaganiu prawidłowego rozwoju, jak i poprawę niepokojących zachowań.

 • umiejętności prospołeczne (kontakt wzrokowy, prawidłowy dystans, mimika, postawa ciała)
 • komunikacja (umiejętność słuchania i reagowania na wypowiedzi innych, kontrola tonu głosu, prowadzenie dialogu, pytania zwrotne)
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (reagowanie na zaczepki, podpuszczanie, poszukiwania pomocy i wsparcia)
 • emocje (rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć, umiejętność stopniowania uczuć)
 • umiejętności planowania (planowanie wspólnej pracy, przygotowanie do zajęć szkolnych)
 • świadomość swoich mocnych i słabych stron

ZAJĘCIA GRUPOWE – ARTETERAPIA Z MUZYKOTERAPIĄ dla dzieci

Grupowe zajęcie arteterapeutyczne i jej rodzaje, w tym muzykoterapeutyczne, skierowane są do dzieci i młodzieży (4 osobowej) szkoły podstawowej (tj. do 15 r.ż.). Głównym celem spotkań jest umożliwienie dokonania zmiany, wzrostu rozwoju osobistego, rozwijania umiejętności interpersonalnych, kierowania własnym zachowaniem, redukcja stresu, wzrost samooceny i samoświadomości oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów  przy użyciu materiałów artystycznych (za pomocą sztuki: plastyki, muzyki, tańca, literatury) w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach.

Podczas zajęć wykorzystujemy materiały plastyczne tj. kolorowe kartki, kredki, mazaki, szary papier, makulaturę, kleje, nożyczki oraz różnego rodzaju nagrania muzyczne do twórczego procesu terapeutycznego.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Prowadzimy jednorazowe konsultacje dla rodziców, którzy zmagają się z wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania dziecka w różnych obszarach życia. W takcie spotkania psycholog może udzielić wskazówek, informacji czy ewentualnie zaproponować formy pomocy lub interwencji.

Najczęściej pojawiające się sytuacje, w których konsultacja dla rodziców jest prowadzona to, m.in.: pojawienie się obaw związanych z prawidłowym rozwojem dziecka, trudności w relacjach dziecko-rodzeństwo lub dziecko – dorosły, niepokojące zachowania dziecka, inne niż zwykle.

Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z rodzicem / rodzicami. Ma ono charakter konsultacyjny. Trwa 50 – 60 min i pozwala na poznanie problemu, wydanie zaleceń, a także jest niezbędnym przygotowaniem do dalszych spotkań terapeutycznych z dzieckiem. Ilość sesji jest ustalana indywidualnie, w zależności od zgłaszanych trudności.

Jeżeli dziecko posiada opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub inny dokument, który dotyczy stanu zdrowia dziecka, w zakresie napotykanych trudności, okazanie psychologowi na pierwszym spotkaniu, przyśpiesza planowanie efektywnej terapii.

mgr Natalia Kozik – psycholog, psycholog dziecięcy, certyfikowany terapeuta TUS. Absolwentka szkolenia z Poznawczo – Behawioralnej Terapii Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Katowicach oraz terapii systemowej w WTTS. W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, systemowej oraz behawioralnej. Pracuje z dziećmi w wieku 0 – 14 l. Więcej…

Dostępność wizyt:

wtorek 14.00 – 17.00

środa 13.00 – 18.00

Sesja trwa 50 min

782 575 085

20180928_165034

mgr Dorota Okoń – psycholog, terapeuta dziecięcy. Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna w SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała prowadząc zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z elementami arteterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, muzykoterapii, a także choreoterapii. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii poznawczo – behawioralnej i behawioralnej. Pracuje z dziećmi w wieku 0 – 14 l. Więcej…

Dostępność wizyt:

poniedziałek  12.00 – 15.00

czwartek  15.00 – 18.00

Sesja trwa 50 min

782 575 085