POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI (0-14 lat)

Prowadzimy terapię indywidualną:

 • zaburzeń lękowych (fobie specyficzne, napady paniki, lęk separacyjny, lęk ogólny, mutyzm wybiórczy),
 • moczenia nocnego jako objawu o podłożu psychologicznym,
 • pracy nad ograniczeniem agresji, autoagresji, nadpobudliwości,
 • chęci przezwyciężania niskiego poczucia własnej wartości u dzieci niepewnych siebie, lękliwych, wycofanych,
 • sytuacji związanych z rozwodem rodziców, wypadkiem, śmiercią bliskiej osoby,
 • zaburzeń rozwojowych (spektrum autyzmu, zespół Downa, inne),
 • uzależnień u dzieci (od komputera, telefonu, internetu, gier komputerowych).
 • pomoc psychologiczna i terapia dzieci
 • terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • pomoc w zaburzeniach rozwojowych (spectrum autyzmu, zespół Downa, opóźnienia rozwojowe, inne)
 • terapia zaburzeń tikowych u dzieci i młodzieży
 • terapia zaburzeń emocjonalnych
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym
 • konsultacje dla młodzieży w zakresie problemów wieku nastoletniego
 • zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • poradnictwo psychologiczne dla rodziców

Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z rodzicem / rodzicami. Ma ono charakter konsultacyjny. Trwa 50 – 60 min i pozwala na poznanie problemu, wydanie zaleceń, a także jest niezbędnym przygotowaniem do dalszych spotkań terapeutycznych z dzieckiem. Ilość sesji jest ustalana indywidualnie, w zależności od zgłaszanych trudności.

Jeżeli dziecko posiada opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub inny dokument, który dotyczy stanu zdrowia dziecka, w zakresie napotykanych trudności, okazanie psychologowi na pierwszym spotkaniu, przyśpiesza planowanie efektywnej terapii.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Prowadzimy jednorazowe konsultacje dla rodziców, którzy zmagają się z wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania dziecka w różnych obszarach życia. W takcie spotkania psycholog może udzielić wskazówek, informacji czy ewentualnie zaproponować formy pomocy lub interwencji.

Najczęściej pojawiające się sytuacje, w których konsultacja dla rodziców jest prowadzona to, m.in.: pojawienie się obaw związanych z prawidłowym rozwojem dziecka, trudności w relacjach dziecko-rodzeństwo lub dziecko – dorosły, niepokojące zachowania dziecka, inne niż zwykle.

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

AKADEMIA TUTUSA to warsztaty rozwojowe (Trening Umiejętności Społecznych) to kreatywne zajęcia warsztatowe dla dzieci, mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, lepsze rozumienie siebie, swoich emocji, umiejętne nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, pewność siebie.

mgr Natalia Kozik – psycholog, psycholog dziecięcy, certyfikowany terapeuta TUS. Absolwentka szkolenia z Poznawczo – Behawioralnej Terapii Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Katowicach oraz terapii systemowej w WTTS. W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, systemowej oraz behawioralnej. Pracuje z dziećmi w wieku 0 – 14 l. Więcej…

Dostępność wizyt:

wtorek 14.00 – 17.00

środa 13.00 – 18.00

Sesja trwa 50 min

782 575 085

20180928_165034

mgr Dorota Okoń – psycholog, terapeuta dziecięcy. Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna w SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobywała prowadząc zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z elementami arteterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, muzykoterapii, a także choreoterapii. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii poznawczo – behawioralnej i behawioralnej. Pracuje z dziećmi w wieku 0 – 14 l. Więcej…

Dostępność wizyt:

czwartek  14.00 – 20.00

piątek  14.00 – 19.00

Sesja trwa 50 min

782 575 085

[/vc_section]