Terapia uzależnień

Podobnie jak w psychoterapii, w terapii uzależnień, podczas sesji również mamy do czynienia w pracy nad zmianą przekonań, myśli i zachowań. Mamy tu jednak konkretny rodzaj problemu, jakim jest zależność fizyczna i psychiczna od danej substancji, bądź konkretnego zachowania. Psychoterapia uzależnień kierowana jest do osób borykających się na co dzień z objawami uzależnienia i chcących zmienić swoje dotychczasowe funkcjonowanie w świecie i spojrzenie na swoją osobę. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie, jednakże nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, czas trwania terapii jest zawsze ustalany indywidualnie.

Terapia uzależnień skierowana jest do osób dorosłych i młodzieży. Prowadzimy także konsultacje dla rodziców, którzy dostrzegają problematyczne używanie alkoholu u swoich nastoletnich dzieci.

Sesje terapeutycznie skierowane są do osób, które:
  • do tej pory nie podejmowały leczenia odwykowego, a dostrzegają problematyczność używania przez siebie danych substancji psychoaktywnych
  • są po zakończeniu leczenia w formie stacjonarnej chcą kontynuować leczenie odwykowe w formie ambulatoryjnej
  • pomimo wcześniej podejmowanych działań w kierunku zmiany zetknęły się z nawrotem choroby