Zespół Pracowni Psychologicznej SIGMA

Praca indywidualna z dziećmi (0 – 13 l.) oraz rodzicami

mgr Natalia Klich

psycholog dziecięcy

Nurt terapeutyczny:

poznawczo – behawioralny

behawioralny

Przyjmuję:

dzieci (0 – 13 l.)

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Jestem absolwentką Poznawczo – Behawioralnej Terapii Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Katowicach oraz terapii systemowej w WTTS. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, a także certyfikowanym terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci. W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, systemowej oraz behawioralnej.

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w przedszkolach, szkołach oraz fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Pomagam dzieciom z problemami emocjonalnymi, stosującym agresję, autoagresję, dzieciom nieśmiałymi, mającym problemy z adaptacją w grupie, pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. spektrum autyzmu, zespół Downa.

W pracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka. Podczas zajęć z dziećmi nie zapominam o wspólnej zabawie bo to ona jest najprzyjemniejszą i zarazem bardzo skuteczną formą terapii. W trosce o dobro swoich małych pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Moje kursy i szkolenia

 • I, II, III stopień kursu Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej,
 • Poznawczo – Behawioralna Terapia Dzieci i Młodzieży
 • Podstawowy Kurs Terapii Systemowej
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Identyfikacja Symptomów krzywdzenia dzieci,
 • Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej,
 • Psychopedagogiczna terapia zaburzeń tikowych u dzieci,
 • PEP-R określanie potrzeb terapii i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
 • Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych. Terapia skutków braku lub słabych odruchów pierwotnych,
 • Dzieci, które potrafią mówić ale tego nie robią… Mutyzm wybiórczy – istota i metody terapii,
 • Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego,
 • Między lwem, a pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych.

mgr Dorota Okoń

psycholog dziecięcy, arteterapeuta, muzykoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

poznawczo – behawioralny

behawioralny

Przyjmuję:

dzieci (0 – 13 l.)

Jestem psychologiem. Specjalizuję się w pracy psychologicznej z dziećmi i ich rodzicami. Ukończyłam 3-letnie licencjackie studia psychologiczne oraz 2-letnie studia magisterskie w specjalności psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, następnie podyplomowe studia z zakresu pedagogiki specjalnej oraz I i II stopień certyfikowanego kursu Trenera Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Dodatkowo ukończyłam różne kursy i szkolenia pomagające w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenia zawodowe w pracy zdobywałam prowadząc świetlicę socjoterapeutyczną oraz zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z elementami arteterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, muzykoterapii, a także choreoterapii. Na mój rozwój zawodowy wpływa także praca w szkole podstawowej oraz  w gabinetach prywatnych.

Pracując w oparciu o metody terapii poznawczo – bahawioralne (CBT), behawioralnej oraz bazując na terapii uważności, pomagam dzieciom ujawnić, zaakceptować, rozładować oraz adekwatnie radzić sobie z własnymi emocjami, nieśmiałością, agresją, samoakceptacją oraz z problemami z akceptacją i funkcjonowaniem w grupie.

Podczas pracy z dziećmi i młodzieżą pomagam także w procesie komunikacji interpersonalnej – ułatwiając wyrażanie i radzenie sobie z konfliktami rówieśniczymi. Pracuje również z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, m.in. spektrum autyzmu, zespół Downa. Ważnym elementem w mojej pracy jest także Trening Umiejętności Społecznych, który prowadzę w małych grupach lub podczas indywidualnych spotkań z dziećmi i młodzieżą.

Najważniejszym elementem, którym kieruję się w pracy z dziećmi i młodzieżą jest pozwolenie na własną ekspresję oraz możliwość przepracowania trudności. Każdy z nich może liczyć na indywidualne podejście oraz akceptację. Podczas zajęć pracujemy z elementami, które dzieci i młodzież znają i lubią, w tym także zabawą

Troszcząc się o dobro pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Moje kursy i szkolenia

 • Psychologia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.
 • Interwencja kryzysowa, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Pedagogika specjalna, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży
 • Trener TUS dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • ARTETERAPIA. Terapia sztuką w pracy z grupą dzieci i młodzieży
 • Akademia praktyka „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej dzieci”
 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza i opiniowanie rozwoju intelektualnego u dzieci i młodzieży (DSR, IDS, Stanford Binet 5)
 • MINDFULNESS – Uważność w edukacji

mgr Marta Smugowska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Nurt terapeutyczny:

psychodynamiczny

Przyjmuję:

dzieci (6 – 13 l.)

dorosłych

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej (SWPS we Wrocławiu).Ukończyłam czteroletnie specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukończyłam również fakultet “Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży”. Posiadam także zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym przez KCP. 

Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziale psychiatrycznym całodobowym kooedukacyjnym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego Fundacji na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, Pracowni Edukacyjno-Terapeutycznej oraz aktualnie w szkołach podstawowych. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta. W terapii korzystam z metod podejścia psychodynamicznego, ale również wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej. 

W swojej pracy psychoterapeutycznej zajmuję się, m.in. trudnościami na tle emocjonalnym i społecznym, radzeniem sobie ze stresem, zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu), uzależnieniem od komputera/internetu, problematyką okołorozwodową, pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, wspieram pracę osób z diagnozą zaburzeń depresyjnych, nieprawidłowo kształtującą się osobowością (u dzieci i młodzieży), a także zaburzeniami osobowości u dorosłych, m.in.: zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, narcystyczne, z pogranicza (borderline), schizotypowe,  paranoiczne)

W trosce o moich pacjentów nadal pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach, szkoleniach oraz webinariach. Stosuję się także do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa.

Szczególnie ważne dla mnie motto w pracy to: “Nie ma problemu bez rozwiązania i sytuacji bez wyjścia”

Moje kursy i szkolenia

 • Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym
 • Stosowanie i interpretacja zestawu kwestionariuszy do diagnozy spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna

Praca indywidualna z młodzieżą (14 – 20 l.) i dorosłymi  

mgr Joanna Klemińska-Chudy

psycholog

 

Przyjmuję:

młodzież (od 14  l.)

dorosłych

Nurt terapeutyczny:

humanistyczny

DM, NVC, TSR

Jestem psychologiem, terapeutą oraz trenerem. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję metody terapii poznawczo-behawioralnej, humanistycznej i TSR. Bliskie jest mi także podeście Porozumienia Bez Przemocy (NVC) oraz Dialog Motywujący. Myślę, że każdy człowiek nosi w sobie rozwiązanie swoich trudności, a ja widzę siebie jako towarzysza, który pomaga jedynie wydobyć potencjał, który drzemie w każdej osobie.

W trakcie spotkań kieruję się zasadą pełnej akceptacji i zrozumienia. Stosuję holistyczne patrzenie na zgłaszaną trudność, ważna dla mnie jest psychoedukacja oraz edukacja zdrowotna. Wiem, że na to jak się czujemy może wpływać wiele rzeczy.
Pracuję z młodzieżą (od 15 l.), rodzicami dorastających dzieci i osobami młodymi w zakresie: lęków, stresu, braku motywacji, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, otyłość, jedzenie pod wpływem silnych emocji i stresu), braku akceptacji siebie, trudnych zdarzeń z przeszłości (przemoc w klasie, ośmieszanie, odtrącenie), a także w zakresie life coachingu, tj. wyborów życiowych, wyborów zawodowych, kreatywności, wydobywania potencjału, stawiania sobie celów i ich realizacji.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi w zakresie: motywacji do realizowania postawionych celów (żywieniowych, zawodowych, rozwojowych), pracy nad zmianami, rozumienia i pracy nad emocjami, stresem, komunikacją, pewnością siebie, lękami, wypaleniem zawodowym.

Realizuję szkolenia i wykłady dla rad pedagogicznych, firm prywatnych i innych instytucji w zakresie procesów grupowych, zagadnień psychologicznych, zdrowia psychicznego, wypalenia zawodowego, a także treningu interpersonalnego.

„Sukces to nie to, co masz, ale to, kim jesteś”. Bo Bennet

Moje kursy i szkolenia

 • Psychologia, Uniwersytet Wrocławski
  Interwencja kryzysowa, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
  Dwuletnie Studium Dialogu Motywującego, Polski Instytut Dialogu Motywującego
  Psychodietetyka, Instytut Psychodietetyki we Wrocławiu
  Porozumienie Bez Przemocy (NVC) w praktyce terapeuty, DCP
  Terapia Poznawczo-Behawioralna w praktyce
  Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu w praktyce
 • Techniki negocjacji i mediacji
 • Mediacje. Przygotowanie do zawodu mediatora sądowego
 • Poznawczo – behawioralna terapia zaburzeń lękowych
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna Zaburzeń Odżywiania Młodzieży
 • Metody terapii PTSD i ASD
 • Samouszkodzenia u młodzieży
 • Depresja i obniżony nastrój u młodzieży
 • Prowadzenie treningu interpersonalnego
 • Psychologia zarządzania – procesy grupowe

mgr Magdalena Głuch

psycholog, psychoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

systemowo – eriksonowski

humanistyczny

Przyjmuję:

dorosłych

pary

rodziny

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne, a następnie Studium Psychologii Sądowe oraz roczne Studium Terapii Rodzin organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyłam również całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Naukowej Sekcji Psychoterapii.

Od wielu lat pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz prowadzę terapię par. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla osób współuzależnionych. W mojej pracy stosuję podejście integratywne, dostosowane do możliwości oraz potrzeb zgłaszającej się osoby, głównie w nurcie systemowo – eriksonowskim. Posiadam również doświadczenie i umiejętności z zakresu diagnostyki, głównie w obszarze neuropsychologii, zaburzeń osobowości oraz funkcjonowania intelektualnego.  Dbam o najwyższą jakość świadczonej przeze mnie pomocy, dlatego stale doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach. Pracuję pod superwizją oraz według zasad kodeksu etyczno- zawodowego psychologa.

Najważniejsze dla mnie w pracy terapeutycznej jest budowanie przymierza terapeutycznego opartego na wzajemnym zaufaniu i poczucia bezpieczeństwa w relacji terapeuta – klient.

Pracuję głównie z osobami, które borykają się z trudnościami w zakresie relacji rodzinnych, partnerskich, przeżywają różnego rodzaju kryzysy, zaburzania adaptacyjne, zaburzenia afektywne, nerwicowe i lękowe. Pracuję z ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej, jak również z osobami borykającymi się z problemami współuzależnienia, przeżywającymi trudności w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz z doświadczaniem straty w różnych obszarach życia. Ponadto prowadzę psychoterapię dla osób, które przejawiają trudności interpersonalne.

„Każda zmiana jest trudna na początku, burzliwa w trakcie, cudowna na końcu.” R.S. Sharma

Konferencje, w których uczestniczyłam

 • 2016 Konferencja – Psychoterapia na różnych etapach życia
 • 2018 Konferencja – Umysł i ciało – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych
 • 2019 Udział w XII Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – prezentacja plakatu multimedialnego: „ Jakość relacji superwizyjnej jako przestrzeń do skutecznej psychoterapii – perspektywa superwizanta”.
 • 05.06.2020 – Udział w Ogólnopolskim Kongresie Psychologicznym „Charaktery”: „Jak dbać o dobrostan psychiczny w obliczu wyzwań w dzisiejszym świecie”
 • 05.06.2020    Udział w warsztatach: „Trening elastyczności psychologicznej – jak odnaleźć siebie oraz budować zdrowe relacje ze sobą i światem”.
 • 16-17.10.2020     Forum Psychoterapeutów- Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP.

mgr Marta Smugowska

psycholog, psychoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

psychodynamiczny

Przyjmuję:

dzieci (6 – 13 l.)

dorosłych

Towarzyszę w pracy nad:

zaburzeniami osobowości, m.in.: obsesyjno-kompulsyjnymi, narcystycznymi, z pogranicza (borderline), schizotypowymi,  paranoicznymi, lękowymi, depresją, sytuacjami okołorozwodowymi

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej (SWPS we Wrocławiu).Ukończyłam czteroletnie specjalistyczne szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie ukończyłam również fakultet “Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży”. Posiadam także zaświadczenie o uprawnieniu do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym przez KCP. 

Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziale psychiatrycznym całodobowym kooedukacyjnym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego Fundacji na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, Pracowni Edukacyjno-Terapeutycznej oraz aktualnie w szkołach podstawowych. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta. W terapii korzystam z metod podejścia psychodynamicznego, ale również wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej. 

W swojej pracy psychoterapeutycznej zajmuję się, m.in. trudnościami na tle emocjonalnym i społecznym, radzeniem sobie ze stresem, zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu), uzależnieniem od komputera/internetu, problematyką okołorozwodową, pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych w ramach interwencji kryzysowej, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, wspieram pracę osób z diagnozą zaburzeń depresyjnych, nieprawidłowo kształtującą się osobowością (u dzieci i młodzieży), a także zaburzeniami osobowości u dorosłych, m.in.: zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, narcystyczne, z pogranicza (borderline), schizotypowe,  paranoiczne)

W trosce o moich pacjentów nadal pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach, szkoleniach oraz webinariach. Stosuję się także do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa.

Szczególnie ważne dla mnie motto w pracy to: “Nie ma problemu bez rozwiązania i sytuacji bez wyjścia”

Moje kursy i szkolenia

 • Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym
 • Stosowanie i interpretacja zestawu kwestionariuszy do diagnozy spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS
 • Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • System C-Eye w ocenie stanu pacjenta neurorehabilitacji i komunikacji
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna

mgr Dawid Ścigała

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Nurt terapeutyczny:

integracyjny

Przyjmuję:

dorosłych

Towarzyszę w pracy nad:

problemami zaburzeń osobowości, depresji, wypalenia zawodowego, kryzysu egzystencjalnego, zaburzeń nerwicowych.

Ukończyłem z wyróżnieniem Psychologię kliniczną w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Jestem również Asystentem Osób Niepełnosprawnych. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego całościowego, akredytowanego kursu Psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który jest szkoleniem o nurcie integratywnym, natomiast głównym tłem jest nurt psychodynamiczny. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trosce o dobro pacjentów oraz jakość usług stale pogłębiam wiedzę. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa. 


W swojej pracy skupiam się na holistycznym, integracyjnym podejściu do klienta. Każdego traktuję indywidualnie. Jako asystent osób niepełnosprawnych oraz jako psycholog. Pracuję z osobami dorosłymi. Pracuję z osobami mierzącymi się z problemami zaburzeń osobowości, depresji, wypalenia zawodowego, kryzysu egzystencjalnego, zaburzeń nerwicowych.

 
,, A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.”

Friedrich Nietzsche

Praca z parami i rodzinami

mgr Magdalena Głuch

psycholog, psychoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

systemowo – eriksonowski

humanistyczny

Przyjmuję:

dorosłych

pary

rodziny

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne, a następnie Studium Psychologii Sądowe oraz roczne Studium Terapii Rodzin organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyłam również całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Naukowej Sekcji Psychoterapii.

Od wielu lat pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz prowadzę terapię par. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla osób współuzależnionych. W mojej pracy stosuję podejście integratywne, dostosowane do możliwości oraz potrzeb zgłaszającej się osoby, głównie w nurcie systemowo – eriksonowskim. Posiadam również doświadczenie i umiejętności z zakresu diagnostyki, głównie w obszarze neuropsychologii, zaburzeń osobowości oraz funkcjonowania intelektualnego.  Dbam o najwyższą jakość świadczonej przeze mnie pomocy, dlatego stale doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach. Pracuję pod superwizją oraz według zasad kodeksu etyczno- zawodowego psychologa.

Najważniejsze dla mnie w pracy terapeutycznej jest budowanie przymierza terapeutycznego opartego na wzajemnym zaufaniu i poczucia bezpieczeństwa w relacji terapeuta – klient.

Pracuję głównie z osobami, które borykają się z trudnościami w zakresie relacji rodzinnych, partnerskich, przeżywają różnego rodzaju kryzysy, zaburzania adaptacyjne, zaburzenia afektywne, nerwicowe i lękowe. Pracuję z ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej, jak również z osobami borykającymi się z problemami współuzależnienia, przeżywającymi trudności w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz z doświadczaniem straty w różnych obszarach życia. Ponadto prowadzę psychoterapię dla osób, które przejawiają trudności interpersonalne.

„Każda zmiana jest trudna na początku, burzliwa w trakcie, cudowna na końcu.” R.S. Sharma

Uzależnienie od alkoholu i innych substancji u młodzieży i dorosłych

mgr Anna Warych

certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Nurt terapeutyczny:

model strategiczno-strukturalny w leczeniu uzależnienia od alkoholu

poznawczo-behawioralny

Przyjmuję:

młodzież (od 15 r.ż.)

dorosłych

uzależnionych od alkoholu lub/i innych substancji

Ukończyłam teologię (spec. dialog społeczny) i pedagogikę (spec.resocjalizacja) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu realizowane z ramienia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jestem w trakcie procesu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dziewcząt, gdzie po raz pierwszy zetknęłam się z osobami nieletnimi uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, starej i nowej generacji co skłoniło mnie do podjęcia kwestii uzależnień.

W trakcie szkolenia i staży certyfikacyjnych spotkałam się z młodzieżą i osobami dorosłymi borykającymi się z problemem uzależnienia od wielu substancji psychoaktywnych. Przez dwa lata pracowałam w ośrodku monarowskim, gdzie zapoznałam się z modelem społeczności terapeutycznej w terapii długoterminowej w pracy z osobami  uzależnionymi.  Bliski jest mi też model strategiczno-strukturalny w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.

W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki głównie z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej. W pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego klienta. Kieruję się zasadami etycznymi ukierunkowanymi na dobro pacjenta, poszanowanie godności i podmiotowość. Kieruję się też zasadą akceptacji i partnerstwa.

„Każdy człowiek zasługuje na szansę…” (M. Kotański)

mgr Aleksandra Caban

psycholog, terapeuta TUS I stopnia

Nurt terapeutyczny:

poznawczo -behawioralny

Prowadzę:

zajęcia grupowe TUS dla dzieci i młodzieży

zajęcia indywidualne nakierowane na poprawę relacji społecznych

Jestem psychologiem. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Opolskim. W trakcie studiów podczas pisania mojej pracy magisterskiej zajmowałam się tematyką teorii przywiązania John’a Bowlby’ego, stylami przywiązania wyodrębnionymi przez Mary Ainsworth oraz postawami rodzicielskimi w ujęciu Mieczysława Plopy. Moje zainteresowania dotyczą postaw rodzicielskich, kształtowania umiejętności społecznych u dzieci, pracy nad emocjami i poczuciem własnej wartości w kontekście nawiązywania i utrzymywania kontaktów rówieśniczych wśród dzieci i młodzieży. Ukończyłam certyfikacyjne szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży uzyskując tytuł terapeuty TUS I stopnia, a także szkolenie I, II i III stopnia w zakresie metod pracy opartej na terapii behawioralnej.

Biorę udział w wielu dodatkowych kursach i szkoleniach dotyczących pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi i młodzieżą, ciągle podnosząc swoje kompetencje. Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy z dziećmi i  młodzieżą, także z zaburzeniami rozwojowymi (spektrum autyzmu) w różnych ośrodkach, szkołach i fundacjach.

W Pracowni Psychologicznej Sigma prowadzę zajęcia grupowe Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci w różnym wieku rozwojowym, korzystając z metod pracy opartych na metodach poznawczo-behawioralnych i behawioralnych. Ważne w trakcie pracy z moimi najmłodszymi podopiecznymi treningów jest wprowadzanie w świat umiejętności społecznych poprzez zabawę i metody przyjazne, znane dzieciom, u starszych dzieci staram się dostosować metody do potrzeb grupy, tak aby trening był jak najbardziej efektywny. Ważna dla mnie jest, także współpraca z rodzicem oraz informacje zwrotne o postępach. Pracuję także indywidualnie z dziećmi w zakresie kształtowania umiejętności społecznych. Od 2021 roku koordynuję pracę Akademii TUtuSa oraz pełnię rolę specjalisty ds. klientów w PP Sigma.

mgr Dorota Okoń

psycholog dziecięcy, arteterapeuta, muzykoterapeuta

Nurt terapeutyczny:

poznawczo – behawioralny

behawioralny

Przyjmuję:

dzieci (0 – 13 l.)

Jestem psychologiem. Specjalizuję się w pracy psychologicznej z dziećmi i ich rodzicami. Ukończyłam 3-letnie licencjackie studia psychologiczne oraz 2-letnie studia magisterskie w specjalności psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, następnie podyplomowe studia z zakresu pedagogiki specjalnej oraz I i II stopień certyfikowanego kursu Trenera Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Dodatkowo ukończyłam różne kursy i szkolenia pomagające w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenia zawodowe w pracy zdobywałam prowadząc świetlicę socjoterapeutyczną oraz zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży z elementami arteterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, muzykoterapii, a także choreoterapii. Na mój rozwój zawodowy wpływa także praca w szkole podstawowej oraz  w gabinetach prywatnych.

Pracując w oparciu o metody terapii poznawczo – bahawioralne (CBT), behawioralnej oraz bazując na terapii uważności, pomagam dzieciom ujawnić, zaakceptować, rozładować oraz adekwatnie radzić sobie z własnymi emocjami, nieśmiałością, agresją, samoakceptacją oraz z problemami z akceptacją i funkcjonowaniem w grupie.

Podczas pracy z dziećmi i młodzieżą pomagam także w procesie komunikacji interpersonalnej – ułatwiając wyrażanie i radzenie sobie z konfliktami rówieśniczymi. Pracuje również z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, m.in. spektrum autyzmu, zespół Downa. Ważnym elementem w mojej pracy jest także Trening Umiejętności Społecznych, który prowadzę w małych grupach lub podczas indywidualnych spotkań z dziećmi i młodzieżą.

Najważniejszym elementem, którym kieruję się w pracy z dziećmi i młodzieżą jest pozwolenie na własną ekspresję oraz możliwość przepracowania trudności. Każdy z nich może liczyć na indywidualne podejście oraz akceptację. Podczas zajęć pracujemy z elementami, które dzieci i młodzież znają i lubią, w tym także zabawą

Troszcząc się o dobro pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Moje kursy i szkolenia

 • Psychologia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.
 • Interwencja kryzysowa, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • Pedagogika specjalna, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży
 • Trener TUS dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • ARTETERAPIA. Terapia sztuką w pracy z grupą dzieci i młodzieży
 • Akademia praktyka „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej dzieci”
 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza i opiniowanie rozwoju intelektualnego u dzieci i młodzieży (DSR, IDS, Stanford Binet 5)
 • MINDFULNESS – Uważność w edukacji

mgr Natalia Klich

psycholog dziecięcy

Nurt terapeutyczny:

poznawczo – behawioralny

behawioralny

Przyjmuję:

dzieci (0 – 13 l.)

Towarzyszę w pracy nad:

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Jestem absolwentką Poznawczo – Behawioralnej Terapii Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Katowicach oraz terapii systemowej w WTTS. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, a także certyfikowanym terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci. W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, systemowej oraz behawioralnej.

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w przedszkolach, szkołach oraz fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Pomagam dzieciom z problemami emocjonalnymi, stosującym agresję, autoagresję, dzieciom nieśmiałymi, mającym problemy z adaptacją w grupie, pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. spektrum autyzmu, zespół Downa.

W pracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka. Podczas zajęć z dziećmi nie zapominam o wspólnej zabawie bo to ona jest najprzyjemniejszą i zarazem bardzo skuteczną formą terapii. W trosce o dobro swoich małych pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Moje kursy i szkolenia

 • I, II, III stopień kursu Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej,
 • Poznawczo – Behawioralna Terapia Dzieci i Młodzieży
 • Podstawowy Kurs Terapii Systemowej
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Identyfikacja Symptomów krzywdzenia dzieci,
 • Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej,
 • Psychopedagogiczna terapia zaburzeń tikowych u dzieci,
 • PEP-R określanie potrzeb terapii i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
 • Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych. Terapia skutków braku lub słabych odruchów pierwotnych,
 • Dzieci, które potrafią mówić ale tego nie robią… Mutyzm wybiórczy – istota i metody terapii,
 • Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego,
 • Między lwem, a pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych.