Konsultacje psychologiczne dla młodzieży (14 – 20 lat)

Konsultacje psychologiczne skierowane do młodzieży polegają na indywidualnych spotkaniach. Pierwsze dla osób niepełnoletnich odbywa się w połowie z rodzicem, w połowie z samym nastolatkiem. Tak, aby móc poznać motywację do przyjścia do gabinetu zarówno rodzica, jak i nastolatka. Dodatkowo, pracując rozmawiając oddzielnie z rodzicem, jak i z nastolatkiem dbamy o komfort rozmowy. Podczas pierwszej konsultacji poznajemy aktualne samopoczucie, określamy trudność i wstępny cel pracy.  Dalsze spotkania, w zależności od przyjętego celu mogą mieć charakter krótko-, średnio- i długoterminowy. Częstotliwość spotkań jest uzależniona od zgłaszanych trudności, celu oraz wspólnych ustaleń.

 

W czym mogą pomóc spotkania z psychologiem? 

 

  • w zmniejszeniu lęku społecznego, obaw przed oceną innych ludzi
  • zwiększeniu wartości siebie i pewności siebie
  • pewności w kontaktach z innymi ludźmi
  • poprawie w relacjach z rodzicami, rówieśnikami
  • zmniejszenie stresu szkolnego i pozaszkolnego
  • rozumieniu natrętnych myśli i zachowań, których wykonanie jest mimowolnie
  • w zaburzeniach depresyjnych i obniżonym nastroju
  • w zaburzeniach odżywania
  • podwyższeniu motywacji do nauki, podejmowania wyzwań, realizacji planów i celów
  •  w zarządzaniu sobą w czasie i organizacji pracy własnej

W pracy z nastolatkami bardzo ważne jest zaufanie. Różne aspekty przeżywania trudności mogą wiązać się ze wstydem, czy trudnymi do zaakceptowania (przez siebie samego lub przez kogoś) emocjami. To o czym rozmawiamy na spotkaniach nie jest przekazywane rodzicowi. Jednak z drugiej strony rodzic lub opiekun prawny ma prawo do informacji dotyczących pracy, ale zakres zawsze jest omawiany z nastolatkiem. Współpraca rodzica jest także ważna w kontekście efektów pracy.

Wyjątek stanowią sytuacje, w których konieczna jest natychmiastowa interwencja, tj. zagrożenie życia lub poważne zagrożenie zdrowia.