Konsultacje psychologiczne dla dzieci (3 – 13 l.) oraz rodziców

Trudności, z którymi pracujemy:

  • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, napady paniki, lęk separacyjny, lęk ogólny, mutyzm wybiórczy),
  • moczenie nocne, jako objaw o podłożu psychologicznym, trudności z zasypianiem i spaniem,
  • agresja, autoagresja (samouszkodzenia), nadpobudliwość,
  • niskie poczucie własnej wartości, pewności siebie, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych (w przedszkolu, szkole, innych grupach),
  • trudne sytuacje w życiu dziecka, tj. rozwód rodziców, wypadek samochodowy, śmierć bliskiej osoby,
  • zaburzenia rozwojowe (spektrum autyzmu, zespół Downa, inne),
  • uzależnienia (od komputera, telefonu, Internetu, gier komputerowych),
  • natrętne myśli,  powtarzające się czynności, których powtarzanie jest martwiące dla rodzica lub/i dziecka.

Nie tylko trudności, czyli praca rozwojowa z dziećmi:

Towarzyszymy także starszym dzieciom nad rozwojem motywacji wewnętrznej, lepszą organizacją własnej pracy, odkrywaniem pasji i zainteresowań, wzmacnianiem kompetencji społecznych, wyborem ścieżki edukacyjnej, lepszym rozumieniu swoich emocji i zachowań. Praca rozwojowa z psychologiem może pomóc w osiąganiu postawionych celów, pokonaniu stresu przed wystąpieniami publicznymi, tworzeniem przekonań wydobywających potencjał dziecka. W CP Sigmie psychologowie pracujący z dziećmi i rodzicami specjalizują się w psychologii dziecięcej.

Pierwsze spotkanie – konsultacja dla rodziców

Praca psychologiczna z dziećmi (do 13 roku życia), zawsze rozpoczyna konsultacja dla rodzica/rodziców. Odbywa się ona bez dziecka. Trwa zazwyczaj 50 min, w trakcie których rodzic przedstawia psychologowi trudności, które go niepokoją w zachowaniu dziecka. To także czas na przeprowadzenie wywiadu diagnostycznego, podczas, którego psycholog zadaje pytania dotyczące funkcjonowania dziecka w domu, przedszkolu, szkole, jego rozwoju, sytuacji rodzinnej i innych tematów w zależności od zgłaszanych trudności.

Bardzo często rodzice, którzy zgłaszają się ze swoim dzieckiem do gabinetu mają za sobą już jakieś próby poradzenia sobie z występującymi trudnościami, dlatego to również czas na rozmowę o tym, co działa, a co nie działa. Pod koniec spotkania psycholog daje informacje zwrotne, podsumowuje, a także na podstawie informacji podanych w trakcie spotkania proponuje możliwe dalsze działania. Pierwsze spotkanie jest bardzo ważne, bo na zachowania dzieci wpływają różne czynniki. Poznanie ich, ułatwia właściwą diagnozę trudności. Dziecko jest także nieodłącznym elementem systemu rodzinnego, dlatego tak ważna jest współpraca rodzica z psychologiem, również w dalszych etapach pracy.

Kolejne kroki – spotkania z dzieckiem, współpraca z rodzicem

Po zakończonym spotkaniu i wspólnej decyzji o rozpoczęciu konsultacji z dzieckiem w gabinecie, psycholog rozpoczyna przygotowania do wizyt z dzieckiem, planuje metody, przygotowuje materiały.

Ilość spotkań jest zależna od zgłaszanych trudności dziecka, współpracy rodzica, celu pracy. Rodzice decydują się najczęściej na spotkania co tydzień lub co dwa tygodnie, jednak częstotliwość spotkań jest zawsze ustalana indywidualnie.

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców

W ramach wspierania rozwoju dzieci, a także wzmacniania kompetencji rodziców, oprócz terapii indywidualnych dzieci i poradnictwa dla rodziców, oferujemy także zajęcia grupowe Trening Umiejętności Społecznych (TUS) i rozwojowe warsztaty dla rodziców..

W ramach projektu Akademia Tutusa organizujemy Treningi Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci. TUS to kreatywne, grupowe zajęcia terapeutyczne, nastawione na rozwój umiejętności interpersonalnych u dzieci, poprawę asertywności, pewności siebie, nawiązywanie i utrzymywanie relacji rówieśniczych. Organizujemy także treningi dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Treningi grupowe mogą być dopełnieniem terapii indywidualnej lub jej kontynuacją, ale mogą być także po prostu formą rozwoju.

Zapraszamy na zajęcia warsztatowe dla rodziców w ramach Akademii Świadomego Rodzica. W pracy nad zachowaniami i emocjami dzieci niezwykle ważną rolę odgrywa poszerzanie świadomości własnych emocji, ograniczeń, schematów. Nasza Akademia Świadomego Rodzica to cykl 4 spotkań (po 90 min każde) przygotowana z myślą o rodzicach dzieci i młodzieży w każdym wieku, pragnących rozwijać swoje umiejętności wychowawcze, ale przede wszystkich siebie, swoje emocje, przekonania i schematy myślowe, często nieświadomie powielane przez pokolenia. To spotkania inne niż wszystkie, autorskie treści przygotowane są w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi i ich rodzicami, a także o najnowszą literaturę psychologiczną. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą rozwijać relację z dziećmi, poprzez rozwój siebie.

Szczegółowy program warsztatów

I spotkanie (90 min):

a) wprowadzenie do warsztatów

b) rozumienie emocji i ich funkcji w naszym życiu,

c) poznawanie schematów myślowych wpływających na nasze samopoczucie,

d) rozpoznawanie naszych przekonań wpływających rozwojowo oraz hamująco na funkcjonowanie

II spotkanie (90min):

a) podstawy psychologii rozwoju, czyli czego możemy się spodziewać po dzieciach, biorąc pod uwagę etapy rozwoju społecznego, emocjonalnego i fizjologicznego

b) rozumienie relacji w kontekście psychologii systemowej, rodzaje granic w rodzinie, rozpoznawanie przemocy, toksycznych zachowań i ich wpływu na pozostałych członków rodziny

 

III spotkanie (90min):

a) nie ode mnie się zaczęło, ale może się na mnie zakończyć – rozpoznawanie zachowań i zaburzeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie,

b) wspieranie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży, tworzenie przestrzeni do uczenia się odpowiedzialności i samodzielności,

Spotkanie IV (90min):

a) komunikacja bez przemocy – na podstawie metody NVC – czyli w jaki sposób komunikować swoje potrzeby dziecku i w jaki sposób rozumieć potrzeby dziecka komunikowane do nas w sposób niejednoznaczny

b) kluczowa rola rodzica, trening stawiania własnych granic i świadomości siebie,

c) podsumowanie warsztatów

Informacje organizacyjne i zapisy

Edycja JESIEŃ 2022:

Start: 17.09.2022 g. 10.00 – 11.30 (sobota)

II spotkanie: 24.09 g. 10.00 – 11.30 (sobota)

III spotkanie: 26.09 g. 17.30 – 19.00 (poniedziałek)

IV spotkanie: 3.10 g. 17.30 – 19.00 (poniedziałek)

 

Liczba miejsc ograniczona! Zapisy możliwe poprzez e-mail: cpsigmawielun@gmail.com lub 690 090 941

Cena: 90 zł / spotkanie – płatność w jednej (360 zł) lub dwóch ratach (po 180 zł)

Dla rodziców, których dzieci uczestniczą w terapiach w CP Sigma, rabat – 10 % od całości kwoty