Terapia par i rodzin

Terapia par to rozmowa psychoterapeuty z obojgiem partnerów. Podczas terapii ważnym elementem jest poruszanie tematów, które są istotne dla osób w związku, i o których obie te osoby chcą mówić.

W trakcie spotkań psychoterapeuta tworzy przestrzeń do odkrywania, tego co łączy, co dzieli i tego, co jest ważne dla każdej z osób. W atmosferze pełnej akceptacji i szacunku, psycholog pomaga stworzyć szansę na miejsce do rozmowy i pracy nad relacjami, emocjami i rozwojem. Pozwala to na przebudowanie związku, inne spojrzenie, lepsze poznanie siebie i swoich oczekiwań. Jest towarzyszem w drodze do poznania siebie wzajemnie przez partnerów. Ilość spotkań ustalana jest indywidualnie z każdą parą. Czas trwania jednego spotkania to zazwyczaj 60 min.

Terapia rodzinna  to forma pomocy, która zakłada, że w terapii uczestniczy cała rodzina, a więc na spotkaniu z psychologiem w gabinecie zazwyczaj przebywają rodzice i ich dzieci bez względu na wiek. Terapeuta podczas pierwszej konsultacji poznaje rodzinę,  jej kłopoty i sposób funkcjonowania, wspólnie ustala cele spotkań.

Założeniem terapii całej rodziny jest rozumienie jej jako systemu złożonego z osób, które wchodzą ze sobą w stałe relacje i mają na siebie wzajemny wpływ. Depresję jednego członka rodziny, uzależnienie czy problemy z nastolatkiem rozumie się jako te czynniki, które wpływają na funkcjonowanie całej rodziny. Czas trwania spotkania to zazwyczaj 90 min.