KONSULTACJE I PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Skierowane do osób dorosłych oraz młodzieży, trwają około trzech spotkań.

TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Terapia indywidualna skierowana do osób dorosłych oraz młodzieży.

TERAPIA DZIECI

Terapia skierowana do dzieci od 0- 14 l. oraz ich rodziców w celu pracy nad zachowaniami u dzieci.

KONSULTACJE PSYCHODIETETYCZNE

Dotyczą spotkań na temat motywacji, pracy nad zmianą nawyków, a także zaburzeń odżywiania.

TERAPIA RODZIN I PAR

Terapia skierowana dla par oraz rodzin, które chcą poprawić swoje relacji z najbliższymi.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna z zakresu neuropsychologii, osobowości, predyspozycji zawodowych, inne.

„Sukces to nie to co masz, ale to, kim jesteś.”

Bo Bennet

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW