782 575 085

690 090 941

 

Rejestracja telefoniczna czynna codziennie od 10.00 – 19.00* 

Istnieje możliwość umówienia się także  w siedzibie Centrum

w poniedziałki i wtorki od 15.00 – 19.00

*jeśli nie odbieramy telefonu, zawsze oddzwaniamy

 

FACEBOOK – @sigma.wielun

LOKALIZACJA

Pracownia Psychologiczna Sigma

Kamienica ArtEko

ul. Stodolniana 1/U6, 98-300 Wieluń
(wejście od ul. POW, niedaleko sądu)

NIP: 8322078259

FAQ

Ile trwa konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna, jak i spotkanie psychoterapeutyczne trwa 50 min, bez względu na to, które z kolei jest to spotkanie

Czy mogę zrealizować w Centrum wizyty płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)?

W Centrum realizujemy tylko wizyty prywatne, nie posiadamy umowy z NFZ na realizację wizyt

Czy mogę uzyskać zaświadczenie o zrealizowanych spotkaniach?

Oczywiście, zaświadczenie o odbyciu spotkań konsultacyjnych/terapeutycznych, zawiera ilość i daty zrealizowanych spotkań, nazwisko psychologa prowadzącego, a także cel spotkań. Koszt zaświadczenia to 30 zł, potrzebę otrzymania zaświadczenia należy zgłosić do psychologa prowadzącego. Po odbiór zaświadczenia zapraszamy w poniedziałki i wtorki w godzinach 15.00 – 19.00 do rejestracji Centrum (sala nr 3).

W jakich godzinach mogę zrealizować wizytę?

Termin wizyty uzależniony jest od dostępności psychologa. Większość wizyt realizujemy w godzinach 14.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo w czwartki 9.00 – 12.00, a także soboty 9.00 – 14.00. W celu uzyskania szczegółów oraz dostępności poszczególnych psychologów, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Nasze gabinety

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Pracownia Psychologiczna Sigma Joanna Klemińska-Chudy
z siedzibą ul. Stodolniana 1/U6, 98-300 Wieluń
NIP:  8322078259
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do jego realizacji, podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa RODO, tj. w oparciu o niezbędne przetwarzanie wynikające z zadań statutowych realizowanych przez Administratora.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie ręcznie lub/i automatycznie w celu realizowania zadań Pracowni Psychologicznej Sigma, administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że informacje podane podczas wizyt zagrażają życiu bądź zdrowiu Pani/Pana lub innych, oraz w sytuacji, gdy zostały zawarte inne ustalenia w tym zakresie z Panią/Panem. Na psychologa prowadzącego konsultacje/terapię psychologiczną nałożone są przepisy, które zobowiązują do zachowania tajemnicy zawodowej z uwzględnieniem wyjątków zapisanych powyżej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do jego realizacji, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie danych osobowych w związku z badaniami psychologicznymi osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, a także badań w zakresie medycyny pracy.
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora:
– dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 – przenoszenie danych osobowych,
 – wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), z tym, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano z prawem, przed jej niewycofania.
Podstawy prawne o ochranie danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych, Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.