ZAJĘCIA GRUPOWE –  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Treningi Umiejętności Społecznych (TUS) w AKADEMIi TUTUSA to kreatywne zajęcia warsztatowe dla dzieci, mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, lepsze rozumienie siebie, swoich emocji, umiejętne nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, pewność siebie.

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach liczących 4 – 6 osób, do których dzieci dobierane są przez zespół ds. TUS, pod względem wieku tak, aby program i cel spotkań był, jak najbardziej dopasowany do potrzeb. Podczas zajęć uczymy się m.in. poprzez modelowanie (oglądanie prawidłowego rozwiązania danego problemu / sytuacji) oraz poprzez odgrywanie scenek (uczestnicy odgrywają wcześniej zaplanowane scenki, podczas których mogą przećwiczyć konkretne zwroty, gesty i zachowania).

Podczas treningu duży nacisk kładzie się również na materiały wizualne, które ułatwiają uczestnikom wrócenie do omawianych umiejętności oraz lepsze zrozumienie tematu zajęć (po każdych zajęciach uczestnicy treningu otrzymują materiały obrazkowe dotyczące aktualnych zajęć). Całość warsztatów to kreatywne zabawy i zadania, które pomagają w wspomaganiu prawidłowego rozwoju społecznego.

  • umiejętności prospołeczne (kontakt wzrokowy, prawidłowy dystans, mimika, postawa ciała)
  • komunikacja (umiejętność słuchania i reagowania na wypowiedzi innych, kontrola tonu głosu, prowadzenie dialogu, pytania zwrotne)
  • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (reagowanie na zaczepki, podpuszczanie, poszukiwania pomocy i wsparcia)
  • emocje (rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć, umiejętność stopniowania uczuć)
  • umiejętności planowania (planowanie wspólnej pracy, przygotowanie do zajęć szkolnych)
  • świadomość swoich mocnych i słabych stron

Zajęcia TUS odbywają się w II etapach:

I etap składa się z 12 (50- 60 min) spotkań realizowanych w systemie tygodniowym (1 spotkanie w tygodniu)

II etap w tym etapie może uczestniczyć tylko absolwent I etapu. II etap to etap składający się z dodatkowych 6 lub 12 spotkań, poszerzających dalszą pracę nad umiejętnościami społecznymi.

Jakimi metodami pracujemy w trakcie TUS?

Program Akademii TUtuSa jest opracowany przez certyfikowanych terapeutów TUS, psychologów z Centrum Psychologicznego SIGMA. Program modyfikowany jest pod daną grupę wiekową i problemową. Opiera się na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej, behawioralnej terapii uważności i zaangażowania, akceptacji, a także elementów innych metod wspierających rozwój umiejętności społecznych u dzieci.

Czy każde dziecko może uczestniczyć w zajęciać grupowych TUS?

Zajęcia TUS poprzedzone są telefoniczną rozmową z rodzicem, podczas, której rozmawiamy o trudnościach i o celach pracy grupowej dla dziecka oraz wypełnieniem ankiety przez rodzica. Większość dzieci bez problemu może uczestniczyć w zajęciach grupowych, jednak są zachowania dzieci, które znacznie wykraczają poza normy funkcjonowania w grupie.

Aby zajęcia miały charakter rozwojowy i terapeutyczny dla każdego uczestnika, każde z dzieci musi posiadać podstawowe umiejętności, tj. przebywanie przez 50 – 60 min w gabinecie,  podstawowa umiejętność słuchania. Rodzicom dzieci, które nie posiadają jeszcze tych umiejętności, proponowane jest rozpoczęcie terapii skoncentrowanej na umiejętnościach społecznych indywidualnie z psychologiem, terapeutą TUS. A po przejściu indywidualnej terapii, kontynuacja pracy na zajęciach grupowych.

Ile kosztuje TUS?

Jedno spotkanie trwa 50-60 min (zależności od wieku dzieci) i jego koszt to 100 zł

Płatności odbywają się w systemie miesięcznym (1 x miesiąc), w 2 ratach lub 1 racie – cena całościowa nie zmienia się pod względem deklaracji płatności miesięcznych i ratalnych. W indywidualnych przypadkach płatności mogą odbywać się po każdym spotkaniu.

Terminy spotkań ustalane są w trakcie zebrania grupy wiekowej do TUS, bierzemy pod uwagę  dyspozycyjność dzieci i rodziców, starając się dopasować terminy spotkań do wszystkich uczestników.

Treningi odbywają się w podziale wiekowym:

GRUPA MALUCHÓW (4-5 lat)
GRUPA PRZEDSZKOLNA (6-7 lat)
GRUPA SZKOLNA (7-10 lat)
GRUPA SZKOLNA 2 (11 – 13 l.)
GRUPA MŁODZIEŻY (od 14 l.)

1. Kim jestem? – przedstawienie się, zawiązanie grupy i kształtowanie świadomości o samym sobie. Na początek będą to głównie gry i zabawy, które umożliwią takie bezstresowe przedstawienie się grupie i przełamanie lodów.

2. i 3 . Emocje – celem będzie nauka rozpoznawania i nazywania emocji własnych oraz innych.

4. Moje mocne strony – celem będzie budowanie poczucia własnej wartości, pewności w grupie, a także pogłębianie samoświadomości.

5. Porozmawiajmy – ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy.

6. Moje lęki i obawy – oswajanie lęków, pokazanie, że każdy się czegoś boi i to nic złego, że to nie powód do wstydu i że są sposoby na to, by sobie z tymi lękami radzić.

7. Stres – omówienie przyczyn stresu, strategie radzenia sobie ze stresem, omówienie tego jakie emocje i zachowania wiążą się z sytuacją stresową.

8. Współpraca w grupie – kształtowanie umiejętności pracy w grupie, prawidłowych zachowań, poprawa komunikacji między uczestnikami.

9. Normy społeczne – omówienie norm grzecznościowych, ćwiczenie umiejętności czekania na swoją kolej, ćwiczenie rozpoznawania na ilustracjach kto zachował się niewłaściwie i dlaczego jest to zachowanie niewłaściwe, co wynika z łamania zasad, omówienie jak należy się zachować w pewnych miejscach, jak np. sklep czy przedszkole.

10. Asertywne reagowanie na zachowanie innych – nauka stawiania granic, dbania o siebie, ćwiczenie tego jak zachować się np., gdy ktoś mnie uderzy, czy mnie obrazi, no bo to nie może być tak, żeby dziecko nie reagowało na swoją krzywdę i powinno umieć się w jakiś sposób też obronić, choćby zgłaszając dorosłemu, czyli rodzicowi czy nauczycielce w przedszkolu, że ktoś zachował się względem niego w nieodpowiedni sposób.

11. Radzenie sobie z przegraną – wzmacnianie poczucia wartości i skuteczności niezależnie od osiągniętego wyniku, radzenie sobie z trudnymi emocjami w sytuacji przegranej, czy też ćwiczenie umiejętności pogratulowania komuś innemu zwycięstwa w grze.

12. Podsumowanie wspólnej pracy – gry i zabawy wykorzystujące nabyte umiejętności w ramach zajęć TUS z różnych obszarów, jak komunikacja, emocje, budowanie relacji, współpracy itd.

Dodatkowe informacje oraz zapisy – 690 090 941

Zapisy możliwe są także poprzez ankietę zgłoszeniową: https://forms.gle/9fMewpLx8ESFZjsZA

Zajęcia TUS rozpoczną się po zebraniu grupy. Obecnie prowadzimy zapisy na zajęcia TUS – GRUDZIEŃ 2023

Zachęcamy także do obserwowania naszej strony Akademii TUTUSA na Facebook, gdzie pojawiają się aktualne informacje dotyczące zapisów i treningów TUS