ZAJĘCIA GRUPOWE –  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

AKADEMIA TUTUSA to warsztaty rozwojowe (Trening Umiejętności Społecznych) to kreatywne zajęcia warsztatowe dla dzieci, mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, lepsze rozumienie siebie, swoich emocji, umiejętne nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, pewność siebie.

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach liczących max. 4 osoby, do których dzieci dobierane są przez zespół ds. TUS, pod względem wieku i trudności, jakie przejawiają, tak, aby program i cel spotkań był, jak najbardziej dopasowany do potrzeb. Podczas zajęć uczymy się m.in. poprzez modelowanie (oglądanie prawidłowego rozwiązania danego problemu / sytuacji) oraz poprzez odgrywanie scenek (uczestnicy odgrywają wcześniej zaplanowane scenki, podczas których mogą przećwiczyć konkretne zwroty, gesty i zachowania). Podczas treningu duży nacisk kładzie się również na materiały wizualne, które ułatwiają uczestnikom wrócenie do omawianych umiejętności oraz lepsze zrozumienie tematu zajęć (po każdych zajęciach uczestnicy treningu otrzymują materiały obrazkowe dotyczące aktualnych zajęć). Całość warsztatów to kreatywne zabawy i zadania, które pomagają w wspomaganiu prawidłowego rozwoju, jak i poprawę niepokojących zachowań.

  • umiejętności prospołeczne (kontakt wzrokowy, prawidłowy dystans, mimika, postawa ciała)
  • komunikacja (umiejętność słuchania i reagowania na wypowiedzi innych, kontrola tonu głosu, prowadzenie dialogu, pytania zwrotne)
  • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (reagowanie na zaczepki, podpuszczanie, poszukiwania pomocy i wsparcia)
  • emocje (rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć, umiejętność stopniowania uczuć)
  • umiejętności planowania (planowanie wspólnej pracy, przygotowanie do zajęć szkolnych)
  • świadomość swoich mocnych i słabych stron

Zajęcia TUS odbywają się w II etapach:

I etap Akademii TUtuSa składa się z 12 (60 min) spotkań realizowanych w systemie tygodniowym (1 spotkanie w tygodniu).

II etap Akademii TUtuSa: w tym etapie może uczestniczyć tylko absolwent I etapu. II etap to etap składający się z 24 spotkań (60 min), poszerzających dalszą pracę nad umiejętnościami społecznymi

Z jakimi trudnościami pracujemy w trakcie zajęć TUS?

  • nieśmiałość, brak pewności siebie,
  • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych, np. w grupie przedszkolnej, szkolnej,
  • trudności w określeniu siebie, swoich mocnych stron,
  • zaburzenia rozwojowe, m.in. spektrum autyzmu

Jakimi metodami pracujemy w trakcie TUS?

Program Akademii TUtuSa jest opracowany przez certyfikowanych terapeutów TUS, psychologów z Centrum Psychologicznego SIGMA. Program modyfikowany jest pod daną grupę wiekową i problemową. Opiera się na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej, behawioralnej terapii uważności i zaangażowania, akceptacji, a także elementów innych metod wspierających rozwój umiejętności społecznych u dzieci.

Czy każde dziecko może uczestniczyć w zajęciać grupowych TUS?

Zajęcia TUS poprzedzone są telefoniczną rozmową z rodzicem, podczas, której rozmawiamy o trudnościach i o celach pracy grupowej dla dziecka. Większość dzieci bez problemu może uczestniczyć w zajęciach grupowych, jednak są zachowania dzieci, które znacznie wykraczają poza normy funkcjonowania w grupie.

Aby zajęcia miały charakter rozwojowy i terapeutyczny dla każdego uczestnika, każde z dzieci musi posiadać podstawowe umiejętności, tj. przebywanie przez 60 min w gabinecie,  podstawowa umiejętność słuchania. Rodzicom dzieci, które nie posiadają jeszcze tych umiejętności, proponowane jest rozpoczęcie terapii skoncentrowanej na umiejętnościach społecznych indywidualnie z psychologiem, terapeutą TUS. A po przejściu indywidualnej terapii, kontynuacja pracy na zajęciach grupowych.

Ile kosztuje TUS?

1 spotkanie trwa 60 min i jego koszt to 55 zł

TUS – I stopnień – 12 spotkań

TUS – II stopień – 24 spotkania

Płatności odbywają się w systemie miesięcznym (1 x miesiąc), w 2 ratach lub 1 racie – cena całościowa nie zmienia się pod względem deklaracji płatności miesięcznych i ratalnych.

Terminy spotkań ustalane są w trakcie zebrania grupy wiekowej do TUS, bierzemy pod uwagę wszystkie zajęcia dodatkowe dzieci, a także dyspozycyjność rodziców i staramy się dopasować terminy spotkań do wszystkich uczestników.

1. Kim jestem? – przedstawienie się, zawiązanie grupy i kształtowanie świadomości o samym sobie. Na początek będą to głównie gry i zabawy, które umożliwią takie bezstresowe przedstawienie się grupie i przełamanie lodów.

2. i 3 . Emocje – celem będzie nauka rozpoznawania i nazywania emocji własnych oraz innych.

4. Moje mocne strony – celem będzie budowanie poczucia własnej wartości, pewności w grupie, a także pogłębianie samoświadomości.

5. Porozmawiajmy – ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy.

6. Moje lęki i obawy – oswajanie lęków, pokazanie, że każdy się czegoś boi i to nic złego, że to nie powód do wstydu i że są sposoby na to, by sobie z tymi lękami radzić.

7. Stres – omówienie przyczyn stresu, strategie radzenia sobie ze stresem, omówienie tego jakie emocje i zachowania wiążą się z sytuacją stresową.

8. Współpraca w grupie – kształtowanie umiejętności pracy w grupie, prawidłowych zachowań, poprawa komunikacji między uczestnikami.

9. Normy społeczne – omówienie norm grzecznościowych, ćwiczenie umiejętności czekania na swoją kolej, ćwiczenie rozpoznawania na ilustracjach kto zachował się niewłaściwie i dlaczego jest to zachowanie niewłaściwe, co wynika z łamania zasad, omówienie jak należy się zachować w pewnych miejscach, jak np. sklep czy przedszkole.

10. Asertywne reagowanie na zachowanie innych – nauka stawiania granic, dbania o siebie, ćwiczenie tego jak zachować się np., gdy ktoś mnie uderzy, czy mnie obrazi, no bo to nie może być tak, żeby dziecko nie reagowało na swoją krzywdę i powinno umieć się w jakiś sposób też obronić, choćby zgłaszając dorosłemu, czyli rodzicowi czy nauczycielce w przedszkolu, że ktoś zachował się względem niego w nieodpowiedni sposób.

11. Radzenie sobie z przegraną – wzmacnianie poczucia wartości i skuteczności niezależnie od osiągniętego wyniku, radzenie sobie z trudnymi emocjami w sytuacji przegranej, czy też ćwiczenie umiejętności pogratulowania komuś innemu zwycięstwa w grze.

12. Podsumowanie wspólnej pracy – gry i zabawy wykorzystujące nabyte umiejętności w ramach zajęć TUS z różnych obszarów, jak komunikacja, emocje, budowanie relacji, współpracy itd.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w sprawie TUS – 782 57 50 85 

Można także wypełnić ankietę: https://forms.gle/9fMewpLx8ESFZjsZA

Zajęcia TUS rozpoczną się po zebraniu grupy, min. 3 osób w podobnym wieku i trudnościach. Obecnie prowadzimy zapisy na zajęcia TUS – jesień 2021 (planowane rozpoczęcie treningów połowa września 2021)

Zachęcamy także do obserwowania naszej strony na Facebook, gdzie pojawiają się aktualne informacje dotyczące zapisów i treningów TUS: facebook.com/akademiatutusa