Akademia Rodzica

W ramach Akademii Rodzica podejmowane są działania wspierające i inspirujące Państwa, jako Rodziców do świadomego wspierania rozwoju dzieci. Obecnie wszystkie działania prowadzone są w trybie online. Do Państwa dyspozycji są 4 szkolenia trwające po 2 h zegarowe każda, inspirujące i poszerzające wiedzę dotyczącą poszczególnych etapów rozwojowych dziecka. Można zapisać się na jedno szkolenie z danego etapu rozwojowego, który najbardziej Państwa interesuje lub wybrać kilka. Na szkolenia można zapisywać się cały czas, nawet jeśli termin Państwu nie odpowiada, po przyjęciu zgłoszenia przez nas, kontaktujemy się z Państwem w sprawie odpowiadającego terminu i płatności.

Szkolenia zostały podzielone na 4 grupy, związane z poszczególnym etapem rozwojowym dziecka. Zapraszamy do zapoznania się poniżej z wybranym etapem i założeniami szkolenia. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów pracujących w Pracowni Psychologicznej Sigma.

Rozwój dziecka przebiega najszybciej w pierwszych trzech latach życia, to wiek dużych zmian. W psychologii rozwoju człowieka okres ten nazywany jest okresem wczesnego dzieciństwa. W tym wieku szczególną rolę odrywają właśnie rodzice, a najważniejszymi zmysłami, dzięki którymi dziecko odbiera otaczający je świat jest zmysł dotyku oraz słuch.

W trakcie zajęć poszerzysz swoją wiedzę z zakresu, m.in.:

 • psychologii rozwoju człowieka wieku niemowlęcego i poniemowlęcego,
 • osiągania kolejnych etapów prawidłowego rozwoju dziecka,
 • rozwijania funkcji poznawczych u dziecka, tj. uwaga, koncentracja, pamięć, rozumienie.

Dodatkowo poznasz gotowe, sprawdzone inspiracje do prostych zabaw, które wpływają na prawidłowy rozwój Twojego dziecka i poszerzysz swoją świadomość wpływu na rozwój Twojej Małej Pociechy!

Wykład zostanie przeprowadzony w formie online w terminie:

2 grudnia 2020 – godzina 16.30 – 18.30

Wykład połączony z inspirującymi ćwiczeniami

do wykorzystania trwa 120 min

Cena to 50 zł / os.

Zapisy na szkolenie odbywa się poprzez formularz Google:

https://forms.gle/yp8PXkz5Djdo2bFj7

W etapie przedszkolnym dziecko dość szybko przyswaja nowe słowa, buduje neologizmy (nowe elementy słowne). Okres 4 – 5 lat jest także nazywany wiekiem pytań. Dzieci w tym etapie zaczynają rozumieć i dostrzegać swoje emocje i emocje innych ludzi, a także dostrzegają rówieśników i uczą się zasad funkcjonowania w grupie.

W trakcie zajęć poszerzysz swoją wiedzę z zakresu, m.in.:

 • psychologii rozwoju człowieka – wieku przedszkolnego
 • osiągania kolejnych etapów prawidłowego rozwoju dziecka,
 • rozwijania funkcji poznawczych u dziecka, tj. uwaga, koncentracja, pamięć, rozumienie,
 • wsparcia dziecka do podejmowania wyzwań w grupie rówieśniczej,
 • pomocy dziecku w przygotowaniu do podjęcia wyzwań przedszkolnych i szkolnych

Dodatkowo poznasz gotowe, sprawdzone inspiracje do zabaw i metod, które wpływają na prawidłowy rozwój Twojego dziecka, a także propozycje sposobów radzenia sobie z trudnościami mogącymi pojawić się w tym etapie rozwojowym.

Szkolenie odbędzie się online.

Termin szkolenia:

3.12.2020 – g. 17.00 – 19.00

Wykład połączony z inspirującymi ćwiczeniami

do wykorzystania trwa 120 min

Cena to 50 zł / os.

Zapisy na szkolenie odbywa się poprzez formularz Google:

https://forms.gle/yp8PXkz5Djdo2bFj7

Etap szkolny rozpoczyna się tzw. gotowością szkolną dziecka. Pojawia się myślenie logiczne, myślenie przyczynowo-skutkowe. Wiek szkolny to także wiek rozwoju zainteresowań u dziecka niestety zainteresowanie szkołą czasem spada wraz z czasem uczęszczania do niej. Pojawiają się pierwsze przyjaźnie, kształtowane jest poczucie własnej wartości i skuteczność, a także sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami.

W trakcie zajęć poszerzysz swoją wiedzę z zakresu, m.in.:

 • psychologii rozwoju człowieka – wieku szkolnego,
 • osiągania kolejnych etapów prawidłowego rozwoju dziecka,
 • rozwijania funkcji poznawczych u dziecka, tj. uwaga, koncentracja, pamięć, rozumienie,
 • metod wspierania poczucia własnej wartości dziecka i przezwyciężania trudności.

Dodatkowo poznasz inspiracje do komunikatów i sposobów reagowania, które wzmacniają dziecko i jego rozwój.

Szkolenie odbędzie się w formie online.

Termin szkolenia:

4.12.2020 g. 16.00 – 18.00

Wykład połączony z inspirującymi ćwiczeniami

do wykorzystania trwa 120 min

Cena to 50 zł / os.

Zapisy na szkolenie odbywa się poprzez formularz Google:

https://forms.gle/yp8PXkz5Djdo2bFj7

Wiek, w który wkracza dziecko po przekroczeniu 13 roku życia nazywamy adolescencją, jest to okres burzliwych przemian dziecka, który zaczyna swoją drogę ku dorosłości. Zmiany fizyczne i psychiczne są bardzo gwałtowne. Pojawia się także duża potrzeba z jednej strony przynależności do grupy społecznej, z drugiej autonomii i odkrywania siebie. To etap konfliktów, lęku, wycofania społecznego, buntu ale także rozwoju osobistego, świadomości siebie.

W trakcie zajęć poszerzysz swoją wiedzę z zakresu, m.in.:

 • psychologii rozwoju człowieka – wieku nastoletniego,
 • osiągania kolejnych etapów prawidłowego rozwoju nastolatka,
 • radzenia sobie z emocjami swojego dziecka,
 • rozumienia przemian, które dzieją się w psychice dziecka

Dodatkowo poznasz przykłady reagowania na trudne sytuacje, a także poszerzysz swoją wiedzę na temat wzmacniana poczucia własnego wartości u dziecka, efektywnych reakcji na obniżony nastrój, złość, a także motywację.

Szkolenie w formie online.

Planowany termin:

7.12.2020 g. 18.00 – 19.00

Wykład połączony z inspirującymi ćwiczeniami

do wykorzystania trwa 120 min

Cena to 50 zł / os.

Zapisy na szkolenie odbywa się poprzez formularz Google:

https://forms.gle/yp8PXkz5Djdo2bFj7