PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Pracownia Psychologiczna Sigma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz do rejestru Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, placówek wykonujących badania w zakresie konsultacji psychologicznych dla lekarzy medycyny pracy.

Psychologiem uprawnionym do prowadzenia badań psychologicznych jest mgr Joanna Klemińska – Chudy.