PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I LEKARSKICH

Pracownia Psychologiczna Sigma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz do rejestru Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, placówek wykonujących badania w zakresie konsultacji psychologicznych dla lekarzy medycyny pracy.

Psychologiem uprawnionym do prowadzenia badań psychologicznych jest mgr Joanna Klemińska – Chudy.

Gabinet Medycyny Pracy jest  wpisany jest do rejestru uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich kierowców, prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz do rejestru Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, lekarzy uprawnionych do badań w zakresie badań lekarskich.