CENNIK

Badania psychologiczne

 

Badanie kandydatów i kierowców kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E – 150 zł*

Badanie instruktorów i egzaminatorów –  150 zł*

Badanie kierowców, którym zostało odebrane prawo jazdy – 150 zł*

Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne – 150 zł*

Badanie osób ubiegających się o pracę na stanowisku kierowcy – 150 zł

Badanie kierowców kat. B używających samochód w celach służbowych – 100 zł

Badanie operatorów – 80 zł

Badanie widzenia zmierzchowego – 40 zł

Badanie widzenia stereoskopowego – 20 zł

 

*„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł”

Badania psychologiczne - firmy współpracujące

ceny ustalane indywidualnie