CENNIK

Badania psychologiczne i lekarskie

 

Badanie kandydatów i kierowców kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E – 150 zł*

Badanie instruktorów i egzaminatorów –  150 zł*

Badanie kierowców, którym zostało odebrane prawo jazdy – 150 zł*

Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne – 150 zł*

Badanie osób ubiegających się o pracę na stanowisku kierowcy – 150 zł

Badanie kierowców kat. B używających samochód w celach służbowych – 150 zł

Badanie operatorów – 90 zł

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie – 50 zł

Badanie widzenia stereoskopowego – 20 zł

*„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł”

 

Badanie lekarskie kandydat na kierowcę kat. B – 200 zł

Badanie lekarskie kandydat na kierowcę i kierowca przedłużający ważność prawa jazdy kat. C, CE, D – 200 zł**

Badanie lekarskie kandydata na instruktora nauki jazdy, pojazdu uprzywilejowanego – 200 zł **

**  do podanej ceny badania należy doliczyć kwotę obligatoryjnego (obowiązkowego) badania okulistycznego (ok. 50 zł) oraz w razie potrzeby i chorób przewlekłych innych specjalistów (np. w przypadku cukrzycy – diabetologa)

Badanie psychologiczne i lekarskie można wykonać w jednym dniu, w ramach #kompleksowodlakierowcy – umawianie się na badania poprzez kontakt telefoniczny – 782 57 50 85

Badania psychologiczne - firmy współpracujące

ceny ustalane indywidualnie