BADANIA PSYCHOLOGICZNE

KIEROWCY – PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, D, D+E

 • badania kierowców przedłużających ważność prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E,
 • badania kandydatów na kierowców ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E,
 • badania osób ubiegających się o pracę na stanowisku kierowcy.

KIEROWCY POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH ORAZ SŁUŻBOWYCH

 • badania osób ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożących wartości pieniężne,
 • badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • badania strażaków – ochotników – ratowników,
 • badania kierowców używających samochód (kierowca kat. B) w celach służbowych.

KIEROWCY PO ODEBRANIU PRAWA JAZDY

 • badania kierowców, którym zostało zabrane prawo jazdy:
  • po prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego
  • po przekroczeniu 24 punktów za naruszenia w ruchu drogowym
 • kierowców po spowodowaniu wypadku, w którym byli ranni lub zabici,
 • kierowców skierowanych przez lekarza na badania psychologiczne.

OPERATORZY

 • badania operatorów wózków widłowych, suwnic, żurawi, koparek, koparko-ładowarek,
 • badania operatorów maszyn budowlach, drogowych, wiertniczych,
 • badania osób wykonujących pracę na wysokości pow. 3 m,
 • badania pracowników, którzy wykonują prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

BADANIE WIDZENIA ZMIERZCHOWEGO I WRAŻLIWOŚCI NA OLŚNIENIE

Badanie sprawdza zdolność widzenia w warunkach ograniczonego oświetlenia. Wykonywane jest najczęściej przy badaniach psychologicznych dla kierujących samochodami osobowymi (do 3,5 t) w celach służbowych oraz dla kierowców kat. C, E, D. Badanie trwa ok. 10 minut. Przed badaniem nie można w ciągu min. 24h, uczestniczyć w pracach spawalniczych.

Informacje dotyczące badania psychologicznego

Psycholog przeprowadza wstępny wywiad z osobą badaną dotyczący stanowiska pracy, posiadanych uprawnień, samopoczucia, a także spisuje dane do karty badania.

I etap to badania testowe. Mają one na celu, m.in. określenie zdolności koncentracji, uwagi, a także (u kierowców) cech osobowości, reakcji w sytuacjach stresowych.

II etap to badania wykonywane aparaturą psychologiczną, trwają one ok. 10 minut i mają na celu, m.in. określenie szybkości i poprawności reakcji na bodźce, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Jest możliwość wykonania widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie.

Po skończonym badaniu psycholog omawia wyniki, podsumowuje badanie i wydaje orzeczenie lub wynik konsultacji.

Przede wszystkim ważne jest, aby 48 h przed badaniem nie spożywać żadnego alkoholu. Nie należy także wykonywać prac spawalniczych 24 h przed planowanym badaniem widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie (kierowcy).

– skierowanie na badania psychologiczne*

– dokument tożsamości

– aktualne prawo jazdy*

– okulary lub soczewki*

*o ile jest/są posiadane

Czas badania uzależniony jest od tempa pracy osoby badanej oraz od rodzaju przeprowadzanego badania. Średni czas trwania to ok. 45 – 60 min.