PRACOWNIA BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW I OPERATORÓW

KANDYDAT NA KIEROWCĘ PRAWA JAZDY KAT. B

Badania lekarskie kandydatów na kierowców kat. B, którzy rozpoczynają swój pierwszy kurs prawa jazdy

KIEROWCY

Badania lekarskie kierowców oraz kandydatów na kierowców prawa jazdy kat. C, E, D, kierowców wykonujących przewóz drogowy, instruktorów nauki jazdy, inne.

OPERATORZY

Badania lekarskie operatorów wózków widłowych, którzy rozpoczynają kursy

Osoba badana wypełnia ankietę dotyczącą stanu zdrowia (można ją wypełnić na miejscu lub poprać z plików po lewej stronie zakładek, wydrukować i przynieść już wypełnioną). Lekarz przeprowadza wywiad lekarski z osobą badaną dotyczący jej stanu zdrowia, przebytych chorób, stanowiska pracy, posiadanych uprawnień, samopoczucia, a także spisuje dane do karty badania.

Kolejny etap to właściwe badanie lekarskie, m.in.: badanie lekarskie, pomiar ciśnienia krwi, badanie cukru (pobranie z palca – na badanie należy przyjść na czczo – jeśli jest to możliwe).

Kolejny etap to podsumowanie badania. Jeżeli nie ma przeciwskazań oraz wszystkie badania są w normie, badanie kończy się wypisaniem orzeczenia. Jeżeli następują różne przeciwskazania, może być konieczność wykonania dodatkowych konsultacji, np. laryngologicznej, diabetologicznej, neurologicznej lub innej.

Podsumowanie badania, omówienie jego wyników oraz wydanie orzeczeń.

  • na badanie należy przyjść na czczo (jeżeli to możliwe)
  • należy ze sobą zabrać aktualne badanie psychologiczne (kat. C,E,D) – badanie to można wykonać w jeden dzień w Sigmie razem z badaniami lekarskimi
  • jeśli posiadane są wyniki badań krwi lub inne można je ze sobą zabrać
  • badanie kierowcy kat. C,E,D obowiązkowo (zgodnie z przepisami) musi zawierać badanie okulistyczne – wzór karty badania okulistycznego znajduje się w zakładce: „do pobrania” należy go pobrać i udać się do okulisty – na badanie można zapisać się w dowolnie przez siebie wybrane miejsce lub przy umawianiu się na badanie lekarskie do Sigmy – pozyskać namiary na okulistę na terenie Wielunia, który te badania wykonuje w dniu badań lekarskich
  • badanie okulistyczne kierowcy kat. B wykonywane jest na miejscu podczas badania lekarskiego kierowcy