PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH KIEROWCÓW I OPERATORÓW

KIEROWCY

Badania psychologiczne kierowców oraz kandydatów na kierowców prawa jazdy kat. C, E, D, kierowców wykonujących przewóz drogowy, instruktorów nauki jazdy, inne.

KIEROWCY PO ODEBRANIU PRAWA JAZDY

Badania psychologiczne kierowców, którym zostało zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu lub za przekroczenie dozwolonych punktów karnych.

OSOBY UŻYWAJĄCE PRAWO JAZDY KAT. B W CELACH SŁUŻBOWYCH

Badania psychologiczne kierowców, którzy w ramach obowiązków służbowych korzystają z samochodu kat. B (do 3,5 t).

OPERATORZY

Badania psychologiczne operatorów wózków widłowych, suwnic, podestów ruchomych, żurawi, sprzętu budowlanego, drogowego, inne.

STRAŻACY OSP

Badania psychologiczne strażaków i kandydatów na strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.

WIDZENIE ZMIERZCHOWE I WRAŻLIWOŚĆ NA OLŚNIENIE

Badania przeprowadzane w celu zbadania zdolności widzenia w warunkach ograniczonego oświetlenia.