Zespół

mgr Joanna Klemińska-Chudy

psycholog

 

Jestem psychologiem i założycielką Pracowni Psychologicznej Sigma. Ukończyłam 5-letnie magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu z elementami psychodiagnostyki oraz uzyskałam uprawnienia do prowadzenia badań w zakresie psychologii transportu. Jestem wpisana także na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Prowadzę mediacje sądowe i pozasądowe, a także warsztaty z zakresu porozumienia bez przemocy dla par. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Pracuje w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej i humanistycznej.

W Pracowni Sigma jako psycholog – diagnosta prowadzę badania psychologiczne kierowców i operatorów, a także wykonuję diagnozę psychologiczną przy pomocy testów psychologicznych, osób dorosłych i młodzieży. Jako psycholog – terapeuta, pomagam osobom w zakresie psychologii odżywiania , motywacji, pracy nad zmianami, rozwojem osobistym. Pracuję także z parami i grupami w sprawach łagodzenia konfliktów i sporów.

Najważniejsze kursy i szkolenia

 • Metoda Porozumienia Bez Przemocy wg Rosenberga
 • Techniki negocjacji i mediacji
 • Mediacje. Przygotowanie do zawodu mediatora sądowego
 • Poznawczo – behawioralna terapia zaburzeń lękowych
 • Psychodietetyka kurs I i II stopnia
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna Zaburzeń Odżywiania
 • Anoreksja i Bulimia – terapia w nurcie poznawczo – behawioralnym
 • Studium Dialogu Motywującego

Joanna Klemińska-Chudy - ZnanyLekarz.pl

Psycholog

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Jestem w trakcie szkolenia się w Poznawczo – Behawioralnej Terapii Zaburzeń Dzieci i Młodzieży
w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Katowicach oraz terapii systemowej w WTTS. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, a także certyfikowanym terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci. W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, systemowej oraz behawioralnej.

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w przedszkolach, szkołach oraz fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Pomagam dzieciom z problemami emocjonalnymi, stosującym agresję, autoagresję, dzieciom nieśmiełym, mającym problem a adaptacją w grupie, pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. spektrum autyzmu, zespół Downa.

W pracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka. Podczas zajęć z dziećmi nie zapominam o wspólnej zabawie bo to ona jest najprzyjemniejszą i zarazem bardzo skuteczną formą terapii. W trosce o dobro swoich małych pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Prowadzę konsultacje i terapie dzieci w wieku 0 – 14 lat.

Najważniejsze kursy i szkolenia

 • I, II, III stopień kursu Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej,
 • Poznawczo – Behawioralna Terapia Dzieci i Młodzieży
 • Podstawowy Kurs Terapii Systemowej
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Identyfikacja Symptomów krzywdzenia dzieci,
 • Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej,
 • Psychopedagogiczna terapia zaburzeń tikowych u dzieci,
 • PEP-R określanie potrzeb terapii i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
 • Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych. Terapia skutków braku lub słabych odruchów pierwotnych,
 • Dzieci, które potrafią mówić ale tego nie robią… Mutyzm wybiórczy – istota i metody terapii,
 • Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego,
 • Między lwem, a pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych.

Natalia Kozik - ZnanyLekarz.pl

mgr Natalia Kozik

psycholog dziecięcy

mgr Marta Nikodem

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam roczną szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Osób Dorosłych (CTPB) w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Obecnie kształcę się w czteroletniej szkole psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dbając o dobro swoich klientów ciągle ponoszę kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, m.in. z zakresu interwencji kryzysowej w praktyce psychologa klinicznego, poznawczo – behawioralnej terapii par i rodzin, diagnozy i psychoterapii osób z syndromem DDA, terapii uzależnień behawioralnych.

W swojej pracy integruje różne nurty psychoterapii, aby dopasować formę pomocy do zgłaszanych trudności oraz potrzeb klienta. Moim głównym nurtem jest terapia psychodynamiczna. Dodatkowo integruje nurty poznawczo – behawioralne, systemowe. Pomagam osobom dorosłym, doświadczającym kryzysów osobistych, trudności w relacjach z innymi, przeżywającym lęk, smutek i cierpienie. Pomagam osobom, które wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych, np. w rodzinie alkoholowej.

Terapia jest dla mnie niepowtarzalnym spotkaniem z drugim człowiekiem, podczas którego towarzyszę drugiej osobie w lepszym zrozumieniu siebie. Pracuje pod stałą superwizją.

Najważniejsze kursy i szkolenia

 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, czteroletnia szkoła psychoterapii (aktualnie)
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna Osób Dorosłych
 • Interwencja kryzysowa w praktyce psychologa klinicznego
 • Diagnoza i psychoterapia syndromu DDA
 • Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych
 • Terapia Par i Rodzin
 • Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości – problemy i strategie pracy

Marta Nikodem - ZnanyLekarz.pl

mgr Oliwia Gardiasz

psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej. Obecnie jestem w trakcie pięcioletniego kursu przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie i Łodzi, na oddziałach ogólnopsychiatrycznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Regularnie uczestniczę w szkoleniach, kursach i konferencjach. Obecnie pracuję w Centrum Leczenia Uzależnień i Przewlekłych Stanów Stresowych i Kryzysowych oraz w Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Łodzi. Prowadzę także prywatną praktykę oraz liczne warsztaty, szkolenia, wykłady dla studentów z zakresu psychopatologii i psychologii ogólnej.

Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń osobowości, lękowych, afektywnych, odżywania. Prowadzę interwencje kryzysową, pomagam w rozwoju kompetencji miękkich oraz w kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresogennych (rozwód, rozstanie, żałoba, praca, podejmowanie decyzji, motywacja do podejmowania działań, wahania nastroju, PTSD). Do współpracy zapraszam również osoby uzależnione od alkoholu lub czynności.

Nie ma rzeczy niemożliwych do osiągnięcia. Naprawdę nie ma i koniec kropka 🙂

Oliwia Gardiasz - ZnanyLekarz.pl

Psychiatra

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Staż podyplomowy odbyłem w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Na co dzień pracuję na całodobowym Oddziale Psychiatrycznym, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, gdzie realizuję program specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Zajmuję się leczeniem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i aktualizuję wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach.

W ramach specjalizacji zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem osób dorosłych w zakresie zaburzeń psychicznych, w szczególności: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (nerwicowych), zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń odżywiania i zaburzeń snu.

Zwracam szczególną uwagę na to, aby leczenie farmakologiczne, które proponuję było nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim dobrze tolerowane przez pacjenta.

Przyjmuję osoby dorosłe powyżej 18 roku życia.

 

 

Marcin Jasiński - ZnanyLekarz.pl

lek. Marcin Jasiński

lekarz specjalizujący się w dziedzinie psychiatrii