Zespół

mgr Joanna Klemińska-Chudy

psycholog

 

Jestem psychologiem i założycielką Pracowni Psychologicznej Sigma. Ukończyłam 5-letnie magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu z elementami psychodiagnostyki oraz uzyskałam uprawnienia do prowadzenia badań w zakresie psychologii transportu. Jestem wpisana także na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Prowadzę mediacje sądowe i pozasądowe, a także warsztaty z zakresu porozumienia bez przemocy dla par. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Pracuje w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej i humanistycznej.

W Pracowni Sigma jako psycholog – diagnosta prowadzę badania psychologiczne kierowców oraz operatorów. Jako psycholog – terapeuta, pomagam osobom w zakresie psychologii odżywiania się – pracuję z osobami chcącymi zmieniać swoje nawyki żywieniowe, przestać jeść pod wpływem stresu, odchudzać się, a także z osobami z diagnozą bulimii, anoreksji, kompulsywnego objadania się, pracuję także z parami i grupami w sprawach łagodzenia konfliktów, sporów.

Najważniejsze kursy i szkolenia

 • Metoda Porozumienia Bez Przemocy wg Rosenberga
 • Techniki negocjacji i mediacji
 • Mediacje. Przygotowanie do zawodu mediatora sądowego
 • Poznawczo – behawioralna terapia zaburzeń lękowych
 • Psychodietetyka kurs I i II stopnia
 • Dietetyka – szkolenie zaawansowane
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna Zaburzeń Odżywiania
 • Anoreksja i Bulimia – terapia w nurcie poznawczo – behawioralnym
 • Studium Dialogu Motywującego

Joanna Klemińska-Chudy - ZnanyLekarz.pl

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Jestem w trakcie szkolenia się w Poznawczo – Behawioralnej Terapii Zaburzeń Dzieci i Młodzieży
w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Katowicach oraz terapii systemowej w WTTS. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, a także certyfikowanym terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci. W praktyce terapeutycznej wykorzystuję wiedzę i techniki z nurtu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, systemowej oraz behawioralnej.

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując w przedszkolach, szkołach oraz fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Pomagam dzieciom z problemami emocjonalnymi, stosującym agresję, autoagresję, dzieciom nieśmiełym, mającym problem a adaptacją w grupie, pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. spektrum autyzmu, zespół Downa.

W pracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka. Podczas zajęć z dziećmi nie zapominam o wspólnej zabawie bo to ona jest najprzyjemniejszą i zarazem bardzo skuteczną formą terapii. W trosce o dobro swoich małych pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa.

Prowadzę konsultacje i terapie dzieci w wieku 0 – 14 lat.

Najważniejsze kursy i szkolenia

 • I, II, III stopień kursu Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej,
 • Poznawczo – Behawioralna Terapia Dzieci i Młodzieży
 • Podstawowy Kurs Terapii Systemowej
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji,
 • Identyfikacja Symptomów krzywdzenia dzieci,
 • Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu,
 • Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej,
 • Psychopedagogiczna terapia zaburzeń tikowych u dzieci,
 • PEP-R określanie potrzeb terapii i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia,
 • Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych. Terapia skutków braku lub słabych odruchów pierwotnych,
 • Dzieci, które potrafią mówić ale tego nie robią… Mutyzm wybiórczy – istota i metody terapii,
 • Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychoterapeutycznego,
 • Między lwem, a pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych.

Natalia Kozik - ZnanyLekarz.pl

mgr Natalia Kozik

psycholog dziecięcy

mgr Marta Nikodem

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam roczną szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Osób Dorosłych (CTPB) w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Obecnie kształcę się w czteroletniej szkole psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dbając o dobro swoich klientów ciągle ponoszę kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, m.in. z zakresu interwencji kryzysowej w praktyce psychologa klinicznego, poznawczo – behawioralnej terapii par i rodzin, diagnozy i psychoterapii osób z syndromem DDA, terapii uzależnień behawioralnych.

W swojej pracy integruje różne nurty psychoterapii, aby dopasować formę pomocy do zgłaszanych trudności oraz potrzeb klienta. Moim głównym nurtem jest terapia psychodynamiczna. Dodatkowo integruje nurty poznawczo – behawioralne, systemowe. Pomagam osobom dorosłym, doświadczającym kryzysów osobistych, trudności w relacjach z innymi, przeżywającym lęk, smutek i cierpienie. Pomagam osobom, które wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych, np. w rodzinie alkoholowej.

Terapia jest dla mnie niepowtarzalnym spotkaniem z drugim człowiekiem, podczas którego towarzyszę drugiej osobie w lepszym zrozumieniu siebie. Pracuje pod stałą superwizją.

Najważniejsze kursy i szkolenia

 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, czteroletnia szkoła psychoterapii (aktualnie)
 • Terapia Poznawczo – Behawioralna Osób Dorosłych
 • Interwencja kryzysowa w praktyce psychologa klinicznego
 • Diagnoza i psychoterapia syndromu DDA
 • Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych
 • Terapia Par i Rodzin
 • Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości – problemy i strategie pracy

Marta Nikodem - ZnanyLekarz.pl