POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI (0-14 lat)

Celem prowadzonej pomocy psychologicznej jest poznanie przyczyn niepokojących zachowań, znalezienie sposobów na ich rozwiązane, poprzez odpowiedni dobór terapii i przedstawienie zaleceń do dalszej pracy. Podczas sesji terapeutycznych najważniejsze jest indywidualne podejście do każdego dziecka. W trakcie zajęć pamiętam o wspólnej zabawie, bo to ona jest najprzyjemniejszą i zarazem bardzo skuteczną formą terapii.

Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z rodzicem / rodzicami. Ma ono charakter konsultacyjny. Trwa 50 – 60 min i pozwala na poznanie problemu, wydanie zaleceń, a także jest niezbędnym przygotowaniem do dalszych spotkań terapeutycznych z dzieckiem. Ilość sesji jest ustalana indywidualnie, w zależności od zgłaszanych trudności.

W ramach pomocy psychologicznej prowadzę indywidualne sesje terapeutyczne z dzieckiem oraz Treningi Umiejętności Społecznych (TUS), które pozwalają na rozwijanie kompetencji społecznych dzieci.

mgr Natalia Kozik – psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog, terapeuta TUS

POMOC INDYWIDUALNA

W czym pomaga terapia indywidualna?

 • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, napady paniki, lęk separacyjny, lęk ogólny, mutyzm wybiórczy),
 • moczenie nocne jako objaw o podłożu psychologicznym,
 • praca nad ograniczeniem agresji, autoagresji, nadpobudliwości,
 • przezwyciężanie niskiego poczucia własnej wartości u dzieci niepewnych siebie, lękliwych, wycofanych,
 • w sytuacjach związanych z rozwodem rodziców, wypadkiem, śmiercią bliskiej osoby,
 • w zaburzeniach rozwojowych (spektrum autyzmu, zespół Downa, inne),
 • w pracy nad uzależnieniami u dzieci (od komputera, telefonu, internetu, gier komputerowych).
 • pomoc psychologiczna i terapia dzieci
 • terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • pomoc w zaburzeniach rozwojowych (spectrum autyzmu, zespół Downa, opóźnienia rozwojowe, inne)
 • terapia zaburzeń tikowych u dzieci i młodzieży
 • terapia zaburzeń emocjonalnych
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym
 • konsultacje dla młodzieży w zakresie problemów wieku nastoletniego
 • zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • poradnictwo psychologiczne dla rodziców

ZAJĘCIA GRUPOWE – WARSZTATY ROZWOJOWE (TUS) dla dzieci

Warsztaty Rozwojowe (Trening Umiejętności Społecznych) to kreatywne zajęcia warsztatowe dla dzieci, mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, lepsze rozumienie siebie, swoich emocji, umiejętne nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, pewność siebie.

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach liczących zwykle od 3 do 6 osób, do których dzieci dobierane są pod względem wieku i trudności, jakie przejawiają, tak, aby program i cel spotkań był, jak najbardziej dopasowany do potrzeb.

Podczas zajęć uczymy się m.in. poprzez modelowania (oglądanie prawidłowego rozwiązania danego problemu / sytuacji) oraz poprzez odgrywanie scenek (uczestnicy odgrywają wcześniej zaplanowane scenki, podczas których mogą przećwiczyć konkretne zwroty, gesty i zachowania). Podczas treningu duży nacisk kładzie się również na materiały wizualne, które ułatwiają uczestnikom wrócenie do omawianych umiejętności oraz lepsze zrozumienie tematu zajęć (po każdych zajęciach uczestnicy treningu otrzymują materiały obrazkowe dotyczące aktualnych zajęć). Całość warsztatów to kreatywne zabawy i zadania, które pomagają w wspomaganiu prawidłowego rozwoju, jak i poprawę niepokojących zachowań.

 • umiejętności prospołeczne (kontakt wzrokowy, prawidłowy dystans, mimika, postawa ciała)
 • komunikacja (umiejętność słuchania i reagowania na wypowiedzi innych, kontrola tonu głosu, prowadzenie dialogu, pytania zwrotne)
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (reagowanie na zaczepki, podpuszczanie, poszukiwania pomocy i wsparcia)
 • emocje (rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć, umiejętność stopniowania uczuć)
 • umiejętności planowania (planowanie wspólnej pracy, przygotowanie do zajęć szkolnych)
 • świadomość swoich mocnych i słabych stron

Diagnoza psychologiczna w gabinecie - diagnoza funkcjonalna (profilem PEP-R)

Test bada indywidualne możliwości dziecka do dalszej nauki, rozwoju. Pokazuje czego, dziecko może w najbliższym czasie nauczyć się, będąc odpowiednio stymulowanym terapią i zadaniami. Wyniki testu szczególnie pomocne są w planowaniu pracy z dzieckiem wymagającym wspomagania rozwoju.

Test stosuje się u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat, może być stosowany również u dzieci do 12 lat, jeżeli pewne funkcje dziecka są na poziomie niższym niż 7 lat.

Diagnoza psychologiczna w gabinecie - ogólna ocena zdolności i kompetencji dziecka (IDS-2)

więcej informacji już wkrótce