Sigma

 • Pracownia Psychologiczna Sigma oferuje pomoc psychologiczną, poradnictwo psychodietetyczne, warsztaty edukacyjne oraz szkolenia.

 • Pracujemy zgodnie ze standardami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

 • Pracownia Psychologiczna Sigma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

O mnie

znanylekarz2

Nazywam się Joanna Klemińska-Chudy, jestem psychologiem i założycielką Pracowni Psychologicznej Sigma. Ukończyłam 5-letnie magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, roczne studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Akademię Dietetyki I i II stopnia, a także odbyłam staż psychodietetyczny w Instytucie Psychodietetyki. Regularnie uczestniczę w szkoleniach psychologicznych, m.in. z praktycznego zastosowania dialogu motywującego, stresu, zaburzeń odżywiania, wypalenia zawodowego, pracy z osobami w kryzysie, prowadzenia treningu interpersonalnego oraz wielu innych.

Jestem wpisana do rejestru psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Współpraca

Natalia Koziksigma2

Nazywam się Natalia Kozik, jestem psychologiem. Specjalizuję się w pomocy dzieciom i młodzieży. Ukończyłam Uniwersytet Łódzki na kierunku Psychologia, a następnie Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz studia podyplomowe na kierunkach: Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz Oligofrenopedagogika. W trosce o dobro swoich pacjentów oraz o jak najwyższą jakość oferowanych usług, stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne. Posiadam uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej adresowanej dzieciom, młodzieży, a także rodzicom. W zakresie oligofrenopedagogiki pomagam dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi.

Badania psychologiczne

Badania psychologiczne:

 • kierowców przedłużających ważność prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E
 • kandydatów na kierowców ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców, którym zostało zabrane prawo jazdy
 • osobom ubiegającym się o uzyskanie pozwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożących wartości pieniężne
 • osobom ubiegających się o pracę na stanowisku kierowcy
 • kierowców kat. B używających samochód w celach służbowych
Red Semi Truck Speeding on a Highway. Tractor Closeup. Transportation and Logistics Theme.
construction worker at building site with copy space

Badania psychologiczne:

 

 • operatorów wózków widłowych, suwnic, żurawi, koparek, koparko-ładowarek
 • operatorów maszyn budowlach, drogowych, wiertniczych
 • osób wykonujących prace na wysokości
 • pracowników, którzy wykonują prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

Badanie trwa ok. 10 minut, ma na celu określenie sprawności percepcji wzrokowej w warunkach ograniczonego oświetlenia oraz po krótkim naświetleniu, badanie przeprowadzane jest w wyciemnionym pomieszczeniu.

Psycholog przeprowadza wstępny wywiad dotyczący podstawowych informacji na temat osoby badanej.

I etap to badania testowe. Mają one na celu, m.in. określenie zdolności koncentracji, spostrzegawczości, cech osobowości, odporności na stres.

II etap to badania na aparaturze psychologicznej, trwają one ok. 10 minut i mają na celu, m.in. określenie szybkości i poprawności reakcji na bodźce, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dotyczą także badania widzenia stereoskopowego, m.in. u operatorów.

III etap to omówienie wyników badań, rozmowa podsumowująca, wydanie orzeczenia lub wyniku konsultacji.

Przede wszystkim ważne jest, aby 48 h przed badaniem nie spożywać żadnego alkoholu. Nie należy także wykonywać prac spawalniczych 24 h przed planowanym badaniem widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie, dotyczy to przede wszystkim kierowców.

– skierowanie na badania psychologiczne*

– dokument tożsamości

– aktualne prawo jazdy*

– ostatnio wydane orzeczenie psychologiczne*

– okulary lub soczewki*

*o ile jest/są posiadane

Badanie kandydatów i kierowców kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E – 150 zł*

Badanie instruktorów i egzaminatorów –  150 zł*

Badanie kierowców, którym zostało odebrane prawo jazdy – 150 zł*

Badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne – 150 zł*

Badanie kierowców kat. B używających samochód w celach służbowych – 100 zł

Badanie operatorów – 70 zł

Badanie widzenia zmierzchowego:

– dla kierowców wykonujących badanie psychologiczne posiadających skierowanie na konsultację w celu określenia widzenia zmierzchowego – GRATIS!

– dla kierowców, operatorów i innych klientów – 20 zł

– dla osób wykonujących w Sigmie tylko to badanie – 40 zł

*„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł”

Dodatowe informacje

Ile trwa badanie?

Czas uzależniony jest od rodzaju badania i indywidualnego tempa pracy osoby badanej. Przeciętnie badanie trwa  1 – 1,5 h

Czy wynik badania jest ostateczny?

Od wyniku badania psychologicznego, które zakończyło się wydaniem orzeczenia, zgodnie z prawem, każdy badany może odwołać się w ciągu 14 dni.

Gdzie mogę zrobić badanie?

Wszystkie badania wykonywane są w siedzibie Pracowni Psychologicznej Sigma w Wieluniu.

Kiedy mogę wykonać badanie?

Dla lepszego komfortu osoby badanej, przed przyjściem na badanie, wymagany jest kontakt telefoniczny. Badanie może być wykonane w tym samym dniu lub w innym dogodnym terminie. W godzinach porannych badanie może być zrobione od razu, zaraz po rejestracji.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna dla dorosłych

Pomoc psychologiczna ma na celu, m.in. określenie trudności, dostarczenie wiedzy na temat problemu, polepszenie samopoczucia, udzielenie wsparcia. W trakcie wizyty psycholog wysłuchuje, rozmawia. Poprzez pytania pomaga nazywać problem, nie ocenia, a daje wsparcie i towarzyszy w zmianach.

Pikny kolorowy wschd soca nad Batykiem

Pomoc psychologiczna skierowana jest do osób, które:

 • znalazły się aktualnie w trudnej sytuacji życiowej (m.in. utrata bliskiej osoby, żałoba, rozwód, zmiany życiowe)
 • przeżywają różne trudności w relacjach z bliskimi
 • czują, że własne zachowania, nastroje są inne niż do tej pory
 • doświadczają przytłoczenia obowiązkami, które przestały cieszyć (praca, zajęcia domowe)
 • czują, że trudno jest im nawiązać relacje z ludźmi
 • chcą zwiększyć swoją asertywność, pewność siebie, motywację
 • potrzebują rozmowy, pomocy, wsparcia

Testy psychologiczne

W Pracowni wykonujemy testy psychologiczne, m.in. z zakresu osobowości, inteligencji, pamięci, spostrzegawczości, predyspozycji zawodowych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Pomoc skierowana jest do dzieci małych, przedszkolnych, szkolnych oraz ich rodziców. Spotkania odbywają się w zależności od problemu i wieku dziecka z rodzicami lub/i dziećmi. Psycholog poznaje dziecko, diagnozuje problem, proponuje możliwe rozwiązania, edukuje i pomaga wprowadzać zmiany. W trakcie spotkań zapewniana jest przyjazna dzieciom atmosfera, spokojne, zachęcające do współpracy zabawy i rozmowy.

 • terapia dzieci agresywnych, nadpobudliwych, z problemami rówieśniczymi
 • pomoc dzieciom nieśmiałym, lękliwym, wycofanym
 • wsparcie dzieci przeżywających trudne chwile (rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego, wypadki)
 • terapia tików u dzieci i młodzieży
 • terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • pomoc w uzależnieniach od komputera, gier, telefonu, telewizji
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym
 • konsultacje dla młodzieży w zakresie problemów wieku nastoletniego
 • poradnictwo psychologiczne dla rodziców
crayons-428283_1920

Trening Umiejętności Społecznych

Psychodietetyka

 • holistyczne podejście

 • pomoc w zmianie nawyków żywieniowych

 • edukacja psychologiczna i żywieniowa

Pomoc psychologiczna w żywieniu

Pomoc psychologa w odżywianiu, spełnieniu celów żywieniowych, wsparcie w stosowaniu zaleceń dietetycznych nazywane jest psychodietetyką. Reprezentuje ono całościowe podejście do odżywiania, biorąc pod uwagę mechanizmy psychologiczne, uwzględniające psychologiczne i dietetyczne uwarunkowania. Zwiększa to wielokrotnie szanse na dojście do wyznaczonego celu, zmianę nawyków oraz utrzymanie prawidłowej wagi. Dzięki wsparciu w dążeniu do celu oraz motywacji odchudzanie staje się łatwiejsze i trwałe. Psycholog zajmujący się odżywianiem przygotowany jest, nie tylko, do spotkań z osobami, które chcą się odchudzać, ale również z tymi, których coś niepokoi w zachowaniach żywieniowych własnych lub osób bliskich.

Pomoc psychodietetyczna skierowana jest również do dzieci powyżej 14 roku życia, u których zauważalna przez rodziców lub/i dzieci jest potrzeba zmiany nawyków żywieniowych lub interwencja w niepokojące zachowania (głodzenie się, przejadanie, niedojadanie).

S
psychodietetyka

Porady psychodietetyczne skierowane są do osób, które:

 • mają za sobą wiele nieudanych prób odchudzania
 • chcą skutecznie schudnąć, bez efektu jo-jo i złego samopoczucia
 • potrzebują motywacji i wsparcia
 • mają rozpisany jadłospis, ale potrzebują wsparcia w dążeniu do celu i utrzymaniu go
 • chcą ograniczyć jedzenie słodyczy
 • chcą zmienić nawyki żywieniowe
 • głodzą się, przejadają, jedzą podczas silnych emocji, stresu
 • źle się czują ze swoim ciałem
 • chcą rozwijać swoją wiedzę psychologiczną i żywieniową

W Pracowni Psychologicznej Sigma można skorzystać także z porady dietetycznej.

Dla firm

Pracownia Psychologiczna Sigma oferuje wsparcie psychologiczne dla małych i dużych firm.

W ofercie, m.in.

 • pomoc psychologiczna dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej
 • opieka psychologiczna nad pracownikami z oznakami stresu, wypalenia zawodowego
 • profesjonalne wsparcie w procesie rekrutacji (psychologiczna analiza stanowiska pracy, testy, wywiady z kandydatami)
 • warsztaty integracyjne dla nowych pracowników
 • warsztaty dla zespołów z problemami wewnątrz grupy
 • szkolenia psychologiczne

Pełna oferta oraz informacje pod numerem 782 57 50 85 lub kontakt@sigma.wielun.pl

Working Business Group. Rasterized business concept vector illustration

Warsztaty

Warsztaty i szkolenia to spotkania składające się z wykładów poszerzających wiedzę, praktycznych ćwiczeń powiązanych z przekazywanymi informacjami oraz licznych dyskusji tematycznych. Dużą zaletą tego typu spotkań jest wymiana doświadczeń między uczestnikami. Warsztaty odbywające się w najbliższych terminach znajdują się w zakładkach tematycznych poniżej.

slider2

Wakacyjny Trening Umiejętności Społecznych 2017

Trening Umiejętności Społecznych są to grupowe zajęcia dla dzieci mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych. Trening ten skierowany jest, m.in. do dzieci nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych, adaptacją do nowej sytuacji, wyrażaniem emocji.

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach liczących zwykle od 3 do 6 osób, do których dzieci dobierane są pod względem wieku i trudności, jakie przejawiają, tak aby program i cel spotkań był jak najbardziej dopasowany do potrzeb.

Każde zajęcia przebiegają według ustalonego wcześniej ramowego planu. Podczas zajęć dzieci uczą się m.in. poprzez modelowanie (oglądanie prawidłowego rozwiązania danego problemu / sytuacji) oraz poprzez odgrywanie scenek (uczestnicy odgrywają wcześniej zaplanowane scenki, podczas których mogą przećwiczyć konkretne zwroty, gesty i zachowania). Podczas treningu duży nacisk kładzie się również na materiały wizualne, które ułatwiają uczestnikom wrócenie do omawianych umiejętności oraz lepsze zrozumienie tematu zajęć (po każdych zajęciach uczestnicy treningu otrzymują materiały obrazkowe dotyczące aktualnych zajęć). Po każdym spotkaniu prowadzący omawia z rodzicami przebieg treningu.

Podczas TUS ćwiczone są takie umiejętności:

 – umiejętności prospołeczne (kontakt wzrokowy, prawidłowy dystans, mimika, postawa ciała);

 – komunikacja (umiejętność słuchania i reagowania na wypowiedzi innych, kontrola tonu głosu, prowadzenie dialogu, pytania zwrotne);

 – emocje (rozpoznawania i nazywanie swoich uczuć, umiejętność stopniowania uczuć);

 – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (reagowanie na zaczepki, podpuszczanie, poszukiwania pomocy i wsparcia);

 – umiejętności planowania (planowanie wspólnej pracy, przygotowanie do zajęć, podejmowanie decyzji oraz osiąganie kompromisów);

 – budowanie tożsamości (mocne i słabe strony).

Trening prowadzi psycholog dziecięcy – mgr Natalia Kozik, odbywa się on raz w tygodniu i trwa 60 min. Terminy treningu dopasowane i uzgodnione zostają indywidualnie z każdym z uczestników (rodzicem) po zebraniu grupy. Wakacyjny start TUS planowany jest na 3 lipca 2017 roku.

Cena to 180 zł / 4 intensywne treningi w miesiącu.

Poszerzony TUS:

4 intensywne treningi w miesiącu + 2 indywidualne spotkania z dzieckiem dopasowane do jego indywidualnych potrzeb i problemów psychologicznych lub 2 warsztaty dla rodziców do wyboru.

Cena 4 x TUS + 2 indywidualne spotkania lub 2 wybrane warsztaty dla rodziców (1,5 h każde) – 260 zł / miesiąc

Pakiet dotyczący pełnej oferty: 4 x TUS + 2 indywidualne spotkania  + 2 warsztaty – 320 zł / miesiąc

Warsztaty do wyboru dla rodzica:  „Jak radzić sobie z niejadkiem?”, „Jak pomóc dziecku zdrowo schudnąć?”, „Wady i zalety bezstresowego wychowania”, „Trening dobrej organizacji czasu własnego”

Zapisy oraz informacje dodatkowe – 782 57 50 85

II EDYCJA "Trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej z elementami psychologii biznesu"

Dla kogo?

Dla pracowników administracji, salonów fryzjerskich, kosmetycznych, fizjoterapeutycznych, prowadzących własną działalność gospodarczą  oraz wszystkich zainteresowanych

Opis:

Pełne szkolenie składa się z dwóch części, realizowanych w ciągu dwóch dni. Szkolenia są tak przygotowane, że istnieje możliwość zapisania się na pełen cykl, jak i na jeden wybrany przez siebie dzień. Szkolenie ma charakter warsztatowy, a więc nacisk położony jest głównie na praktyczne zastosowanie omawianej wiedzy.

Część I

 1. Pierwszy kontakt z klientem
 2. Podtrzymywanie relacji specjalista-klient
 3. Typy osobowości klientów, a ich oczekiwania
 4. Elementy Personal Branding – budowanie marki osobistej

Cele szkolenia:

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych
 • Lepsze rozumienie potrzeb klientów
 • Większa świadomość swoich mocnych stron jako element budowania swojej marki

Część II

 1. Trening aktywnego słuchania
 2. Elementy treningu asertywności
 3. Praca z klientem „trudnym”
 4. Skuteczny marketing i reklama – psychologiczne uwarunkowania

Cele:

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych
 • Polepszenie umiejętności odmawiania i stawiania granic
 • Zapoznanie się z technikami skutecznej reklamy i marketingu w firmie

Cena:

Część I – 180 zł

Część II – 180 zł

Przy zapisie na pełne szkolenie (część I i część II) – 360  300 zł (-60 zł)

Przy zapisie więcej niż 1 osoby dodatkowy rabat -10% od końcowej kwoty!

Miejsce szkolenia: Wieluń, ul. Stodolniana 1/U6

Prowadzący: mgr Joanna Klemińska-Chudy – psycholog

Trening szybkiego uczenia się i zapamiętywania dla młodzieży (mnemotechniki)

Opis

W trakcie warsztatów przedstawione zostają techniki szybszego zapamiętywania i uczenia się. Dodatkowo każda nowa, poznana technika jest ćwiczona na konkretnych przykładach. Omówionych zostają 4 techniki szybkiego zapamiętywania: 2 techniki z zakresu zapamiętywania dat historycznych, słówek z języka obcego, długich liczb oraz 2 techniki ułatwiające zapamiętywanie dłuższego tekstu i większej ilości informacji, np. z biologii, historii, języka polskiego.

Dla kogo warsztaty?

Dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Prowadząca: mgr Joanna Klemińska-Chudy – psycholog

Czas: 2 h 45 min + 15 min przerwy

Termin: 2.06.2017 g.17.00

Cena: 70 zł/os.

Zapisy: 782 57 50 85 lub kontakt@sigma.wielun.pl (proszę o podanie imienia i nazwiska uczestnika, datę i nazwę warsztatów)

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (grupa A)

Opis

Każde zajęcia przebiegają według ustalonego wcześniej ramowego planu. Podczas zajęć uczymy się m.in. poprzez modelowania (oglądanie prawidłowego rozwiązania danego problemu / sytuacji) oraz poprzez odgrywanie scenek (uczestnicy odgrywają wcześniej zaplanowane scenki, podczas których mogą przećwiczyć konkretne zwroty, gesty i zachowania). Podczas treningu duży nacisk kładzie się również na materiały wizualne, które ułatwiają uczestnikom wrócenie do omawianych umiejętności oraz lepsze zrozumienie tematu zajęć (po każdych zajęciach uczestnicy treningu otrzymują materiały obrazkowe dotyczące aktualnych zajęć). Po każdym spotkaniu prowadzący omawia z rodzicami przebieg treningu.

Podczas TUS ćwiczone są takie umiejętności:

umiejętności prospołeczne (kontakt wzrokowy, prawidłowy dystans, mimika, postawa ciała);
komunikacja (umiejętność słuchania i reagowania na wypowiedzi innych, kontrola tonu głosu, prowadzenie dialogu, pytania zwrotne);
emocje (rozpoznawania i nazywanie swoich uczuć, umiejętność stopniowania uczuć);
radzenie sobie z trudnymi sytuacjami (reagowanie na zaczepki, podpuszczanie, poszukiwania pomocy i wsparcia);
umiejętności planowania (planowanie wspólnej pracy, przygotowanie do zajęć, podejmowanie decyzji oraz osiąganie kompromisów);
budowanie tożsamości (mocne i słabe strony).

Prowadząca: mgr Natalia Kozik – psycholog dziecięcy

Czas jednego spotkania: 60 min

Grupa A: dzieci nieśmiałe, lękliwe, niepewne, mające problemy w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej

Terminy:
dopasowane i uzgodnione zostaną indywidualnie z każdym z uczestników po zebraniu grupy min. 3 dzieci

Cena jednego spotkania: 45 zł/os. płatne po każdym spotkaniu / 4 spotkania w miesiącu

Zapisy: 782 57 50 85 lub kontakt@sigma.wielun.pl (w mailu prosimy podać swoje imię i nazwisko, kontakt, imię i wiek dziecka, krótki opis dziecka, jego zachowania)

Kontakt

Rejestracja telefoniczna:

782 57 50 85

(pon-sob, 8.00-20.00)

Pracownia Psychologiczna SIGMA
ul. Stodolniana 1/U6, 98-300 Wieluń
Kamienica ArtEko, I piętro (winda)

e-mail: kontakt@sigma.wielun.pl

Formularz kontaktowy

""
1
Imię i Nazwisko
Telefon
Wiadomość
0 /
Previous
Next